Kesäkuun puolen välin jälkeen suomalaisen kännykkäliittymän käyttäjä voi soitella ja surffata EU-maiden alueella varsin huoletta. Verkkovierailu- eli roaming-maksujen poistaminen ei kuitenkaan tarkoita, että puhelinta voisi käyttää ulkomailla aivan kuten kotimaassa.

Mikrobitin roaming-opas auttaa toimimaan mobiililaitteen kanssa fiksusti myös lomalla. Muutos tulee voimaan ETA-maissa eli Norjassa, Islannissa ja Liechtensteinissa hieman myöhemmin, joten toistaiseksi näissä maissa ei kannata surffailla holtittomasti.

Roaming-oppaan ykkösosan löydät tästä linkistä.

Päivitys 5.6.2017. Lue täältä, miten liittymien roaming-maksut muuttuivat.

8. Koskeeko muutos myös puheluita ja tekstiviestejä?

Kyllä. Molemmat toimivat kotimaan hinnoilla toisesta EU/ETA-maasta kotimaahan ja kahdesta EU/ETA-maasta toiseen, vaikka kumpikaan ei ole soittajan kotimaa.

9. Voiko mobiilidataa käyttää muissa EU-maissa rajattomasti?

Ei voi, vaikka hankkeen sloganina onkin ollut ”Roam like at home”. Jos liittymässä on rajaton mobiilidata kotimaassa, voi dataa käyttää toisissa EU-maissa ”kohtuullisessa määrin”. Operaattorit voivat myydä liittymiä myös suuremmalla datakiintiöllä. Ylittyvä datamäärä saa maksaa enintään säännellyn tukkuhinnan, tällä hetkellä 7,7 euroa gigatavulta. Tukkuhinta alenee vuosittain niin, että 2022 se on on enää 2,5 euroa gigalta. Kuluttajille tukkuhintaan lisätään arvonlisävero.

10. Mikä on ”kohtuullinen määrä” mobiilidataa?

Kohtuullinen käyttö määräytyy EU:ssa säädetyllä laskentakaavalla. Siinä huomioidaan liittymäpaketin kuukausihinta ja voimassa olevat tukkuhintakatot. Käytännössä esimerkiksi 30 euroa kuukaudessa maksavalla ja kotimaassa datakatottomalla liittymällä pitää sallia noin 8 gigatavua lisämaksutonta dataa verkkovierailussa kuukautta kohti.

EU on laatinut kohtuulliselle käytölle kaavan. Siinä liittymäpaketin arvonlisäveroton kuukausihinta (esim. 30 euroa) jaetaan voimassa olevalla tukkuhintakatolla (7,7 euroa gigatavulta vuonna 2017). Tulos kerrotaan kahdella. Hinta lasketaan kulloisenkin todellisen kuukausihinnan mukaan. Esimerkiksi (30 / 7,7) × 2 = 7,79 gigatavua kuukaudessa.

Tukkutason enimmäishinnat alenevat vuosittain, jolloin myös kohtuullisen käytön määrä kasvaa tai tulee halvemmaksi, riippuen miltä kantilta asiaa haluaa ajatella.

Tällä kaavalla vuonna 2022 ilman arvonlisäveroa 30 euron hintaisella liittymällä voisi datailla 24 gigatavua kuukaudessa kotimaan hinnoilla. Kaava tavallaan kompensoi mahdollista hintojen nousua, koska samalla ”ilmaiseksi” sallitun datan määrä kasvaa suuremmaksi.

Muutoksesta neuvotellessa tavoitteena on ollut rajaton mobiilidatan käyttö kaikissa EU-maissa. Markkinoiden toivotaan edelleen kehittyvän siihen suuntaan. Tällä hetkellä se ei kuitenkaan näytä Suomessa todennäköiseltä, koska operaattoreille koituu verkkovierailun tarjoamisesta edelleen kustannuksia operaattoreiden välisten tukkukustannusten vuoksi. Mikään ei silti estä tarjoamasta rajatonta mobiilidataa myös muissa EU-maissa, jos operaattori haluaa käyttää sitä kilpailuetuna.

Säädöksiin on jätetty operaattoreille mahdollisuus hakea Viestintävirastolta oikeutta periä erillistä lisämaksua sellaisissa tilanteissa, joissa lisämaksuttoman verkkovierailun tarjoaminen johtaisi tappioihin.

11. Kuinka paljon ilmaista dataa liittymässäni on?

Ilmaisen datan määrä riippuu liittymästä, mutta vähintään sitä on alla olevan taulukon mukainen määrä. Taulukossa esitetyt gigatavut ovat esimerkkejä roaming-datan vähimmäismääristä erihintaisissa liittymissä. Operaattori voi tarjota ilmaista dataa enemmänkin.

12. Mitä tapahtuu, jos käyttää mobiilidataa liittymän kiintiötä enemmän?

Puhelimeen tulee varoitus, kun datakiintiö on täyttymässä. Kiintiön ylittämisen jälkeen ylimenevästä osuudesta laskutetaan liittymän ehtojen ja hinnaston mukaisesti. Ylimenevä data ei saa maksaa enempää kuin säännelty tukkuhinta, joka on tällä hetkellä 7,7 euroa gigatavulta, arvonlisäveron kanssa 9,55 euroa.

13. Minkälaisia sovelluksia voin käyttää?

Siihen viranomaiset eivät puutu. Data voi yhtä hyvin olla sosiaalista mediaa, videoita, puhetta, ääntä, www-sivuja kuin karttatietoa navigoidessa.

Tilastojen mukaan viime vuonna käytettiin mobiilidataa keskimäärin 16 gigatavua kuukaudessa käyttäjää kohden.

14. Kannattaako pitää roaming-esto päällä puhelimessa?

Vain jos haluaa olla ehdottoman varma, ettei tule mitään lisämaksuja. Tosin silloin yhteydet pysyvät poikki, sillä jatkossakin mobiilidata on ulkomailla ”roaming-dataa”. Siksi roaming-esto kannattaa ottaa pois päältä sekä puhelimesta että liittymästä, jos aikoo käyttää mobiilidataa Euroopassa ”ilmaiseksi”. Puhelimesta esto on helppo laittaa päälle siinä vaiheessa, kun kiintiö on täyttymässä.

Päivitys 5.6.2017. Lue täältä, miten liittymien roaming-maksut muuttuvat.

Lue myös: Mikrobitin roaming-opas – 7 asiaa jotka tulee ottaa huomioon, kun verkkovierailumaksut poistuvat

Artikkeli luettavissa myös uusimman Mikrobitin paperilehdestä sekä digiversiosta.

Tietojen hankinnassa auttoivat neuvotteleva virkamies Sini Wirén liikenne- ja viestintäministeriöstä sekä apulaisjohtaja Petri Makkonen Viestintävirastosta.