Miehittämättömät valtamerilaivat seilaavat jo, mutta toistaiseksi vasta simulaatioympäristössä. VTT on kehittänyt Suomessa Apilot-nimistä laivojen autopilottia, joka ohjaa alusta väistämistilanteissa ja rantautumisessa.

”Apilot toimii tällä hetkellä simulaattoriympäristössä, jossa järjestelmä saa täydellisen tiedon ympäröivästä liikenteestä. Autopilot valitsee tilan liikennetilanteen perusteella”, kertoo erikoistutkija Jussi Martio VTT:ltä.

Simulaatioympäristössä laiva ajaa väylää pitkin. Jos pitää väistää toista alusta, Apilot vaihtaa väyläajon niin sanotusta track-tilasta väistö- eli heading-tilaan. Heading-tilassa tehdään väistöliike, ja tutkitaan samalla väylän rajoja, ettei alus ylitä ns. track-limittejä. Jos varorajat ylitetään, autopilotti antaa varoituksen ja laiva pitää ottaa etäohjaukseen.

Väistön jälkeen Apilot palauttaa aluksen track-tilaan. Satamaan ajamista varten Apilotissa on joystick-tila, joka säätää kontrolli- ja propulsiolaitteita sopiviksi hitaisiin nopeuksiin. Apilot asettaa aluksen haluttuun liiketilaan, esimerkiksi kulkemaan sivuttain laituriin.

Aavelaivoja ohjataan maista

Tulevaisuudessa siintävät ilman miehistöä meriä kyntävät aavelaivat, joita ohjataan konttorityönä maissa sijaitsevista valvomoista. Siihen kuluu kuitenkin vuosia. Merenkulkuala on varsin konservatiivista, miehistöistä luopuminen vaatii kansainvälisen lainsäädännön muuttamista ja sen muuttaminen taas vie kosolti aikaa.

Erikoistutkija Jussi Martio ja tutkija Hannu Karvonen arvelevat, että miehittämättömät alukset pääsevät seilaamaan valtamerien yli vasta joskus 2030-luvulla. Teknisiä haasteitakin riittää vielä paljon.
”Autonomisuus asettaa haasteita navigoinnin lisäksi järjestelmien ylläpitoon sekä etävalvontaan, tiedonsiirtoon ja tietoturvaan. Erityisesti koneistojärjestelmien huolto ja valvonta vaativat uusia teknologioita. Aluksia täytyy kyetä valvomaan hallitusti ulkoa”, Martio sanoo.

Itsenäisesti kulkevat alukset tarvitsevat useiden erilaisten tiedonsiirtotekniikoiden arkkitehtuuria: gps:ää navigointiin, sensoreita kertomaan aluksen huoltotarpeesta, tietoja vaikkapa tulevasta sää- ja jäätilanteesta.

VTT on tehnyt autonomisten laivojen luotettavuuden ja turvallisuuden kehitystyötä jo pitkään, selvittänyt ihmisen ja teknologian vuorovaikutusta meriliikenteessä ja kehittänyt uusia konsepteja tulevaisuuden laivojen komentosiltoihin sekä autonomisten laivojen etäohjauskeskuksiin. Erityisosaamista on alusten navigointijärjestelmissä.