Ubuntun työpöytäversion kehitystiimissä työskentelevä Iain Lane pohtii blogikirjoituksessaan sitä, kuka sanelee Ubuntun kehityssuunnan, kun käyttäjien ja Gnomen kehitystiimin visiot eivät kohtaa.

Lanen mukaan päätös siirtyä takaisin Gnome-työpöytäympäristön käyttöön tarjoaa joitakin välittömiä voittoja.

Gnomeen pohjautuva Unity-käyttöliittymä erosi emotyöpöytäympäristöstään merkittävästi muun muassa siinä, että Canonical joutui toimittamaan Unityyn lukuisia korjauksia, joilla käyttöliittymän yhdenmukaisuus saatiin säilytettyä. Vastaisuudessa näitä korjauksia ei enää tarvita, mikä vapauttaa kehitysresursseja muualle.

Gnomen kehitystiimi tunnetaan omapäisyydestään. Nyt Gnome-tiimin täytyy kuitenkin ottaa huomioon myös maailman suosituimman Linux-jakelun, Ubuntun, käyttäjät.

Lane uskoo odotettavissa olevan ongelmia. Käyttäjät ovat Canonicalin teettämässä selvityksessä ilmaisseet mielipiteensä siitä, millainen Gnomeen perustavan Ubuntun pitäisi tulevaisuudessa olla.

Käyttäjät ovat varsin selväsanaisesti ilmaisseet muun muassa sen, että Gnomeen täytyy asentaa lukuisia lisäosia, ennen kuin sitä voidaan pitää ”käytettävänä”. Käyttäjät haluavat selvityksen mukaan tietyt lisäosat ”out-of-box”, eli ne tulisi sisällyttää Ubuntun oletusasennukseen.

Juuri tässä kohtaa käyttäjien ja Gnome-kehittäjien visiot saattavat erota toisistaan, jolloin Canonical jää Lanen mukaan ikävään välikäteen. Jatkaako käyttöjärjestelmän kehitystä sen käyttäjien ehdoilla ja samalla mahdollisesti suututtaa Ubuntulle elintärkeän työpöytäympäristön tarjoajat, vai noudattaa orjallisesti Gnomen alaspäin (downstream) sanelemia käyttäjäkokemukseen vaikuttavia suunnitteluperiaatteita?