Liikenne- ja viestintäministeriö käynnistää laajakaistastrategian valmistelun. Siinä linjataan Suomen laajakaistatavoite kattavuudesta ja nopeudesta vuosiksi 2025 ja 2030 sekä keinot sen saavuttamiseksi.

Tavoite on luoda teknologianeutraali strategia, joka koskisi sekä kuiturakentamisen että langattoman laajakaistan edistämistä. Samalla huomioidaan myös 5G:n käyttöönottoa edeltävät taajuuspoliittiset toimenpiteet.

Tiivis sidosryhmäkeskustelu strategian pohjaksi aloitetaan syksyllä.

EU on esittänyt vuoden 2025 tavoitetasoksi, että kaikkialla EU:ssa tulisi olla saatavilla 100 megabitin yhteydet, joiden nopeus on mahdollista nostaa 1 gigabittiin. Ruotsin tavoite on tätäkin kunnianhimoisempi, sillä sen tavoitteena on 1 Gbit/s nopea yhteys 98 prosentilla väestössä vuoteen 2025 mennessä.

Lähde: Tivi