Hyvän ja huonon tuotteen välimaastossa kulkee kapea kinttupolku, jossa sijaitsee kultaisten kompromissien luvattu maa. Poljettujen hintojen taustalla