Jos olet muuttanut luettelon taulukoksi (table) esimerkiksi Aloitus > Muotoile taulukoksi (Home > Format as Table) -komennolla ja antanut taulukolle nimen Rakenne (Design) -välilehdellä vasemmassa reunassa olevan nimikentän avulla, voit laskea taulukon ulkopuolelle tuloksia hyödyntämällä sekä taulukon että sarakkeen nimeä. Kaavat ovat muotoa: =SUMMA( TaulukonNimi[Sarakeotsikko] ).