Jos työkirja sisältää samanlaisia taulukoita, yhteenvedon laskemisessa voi käyttää kolmiulotteista viittausta. Sen avulla kuvataan alue, joka ulottuu taulukoiden läpi ja viittaus sisältää ensimmäisen ja viimeisen mukaan otettavan taulukon nimen.