Jos olet muuttanut luettelon taulukoksi (table) esimerkiksi Aloitus > Muotoile taulukoksi (Home > Format as Table) -komennolla ja antanut taulukolle nimen Rakenne (Design) -välilehdellä vasemmassa reunassa olevan nimikentän avulla, voit laskea taulukon ulkopuolelle tuloksia hyödyntämällä sekä taulukon että sarakkeen nimeä. Kaavat ovat muotoa: =SUMMA( TaulukonNimi[Sarakeotsikko] ).

Tällaisissa kaavoissa on se etu, ettei sinun tarvitse huolehtia kaavan muokkaamisesta, jos aineistoon tulee uusia rivejä. Taulukot kasvavat dynaamisesti uusien rivien myötä, joten myös kaavat laskevat automaattisesti koko aineistosta.

Lue: 10 parasta Excel-vinkkiä