5g-tekniikka on suora seuraaja 4g:lle, joka lanseerattiin Suomessa vuonna 2010. 5g-verkkojen enimmäisnopeudeksi on arvioitu jopa 10 Gbit/s, kun aiemman 4g-tekniikan avulla enimmäisnopeus on noin 1 Gbit/s.

Vuonna 2019 5g-verkon nopeus on käytännössä joitakin satoja megabittejä, mutta 5g-verkkoja on tarjolla vain hyvin pienellä alueella suurimpien kaupunkien keskustoissa. 5g-liittymät ja 5g-puhelimet ovat kalliita, eikä niistä saa käytännössä vielä suurta hyötyä.

Viidennen sukupolven 5g-verkot tarjoavat kuitenkin paljon muutakin kuin vain kymmenen kertaa 4g:tä nopeammat yhteydet. 5g mahdollistaa esimerkiksi itseajavien autojen, valvontalaitteiden ja muiden iot-laitteiden keskinäisen viestinnän.

5g:n myötä myös virtuaalitodellisuuden sovellutukset tulevat todennäköisesti yleistymään. 5g:n avulla tuottavuuden arvioidaan parantuvan teollisuudessa.

Lue tästä linkistä tuoreimmat uutiset 5g-verkoista ja 5g-tekniikasta.

Mitä 5g tarkoittaa käytännössä?

5g-verkkojen kehityksen voi jakaa karkeasti kolmeen osaan. Kyse on jokaisella osa-alueella vähintään kymmenkertaisesta parannuksesta, arvioivat asiantuntijat.

  1. 5g tarjoaa lisää nopeutta. Nopeutta saadaan siirtymällä suurempiin taajuuksiin. 5g:n tärkein taajuusalue on 3,5 GHz. Kun 4g:llä tulee nyt kymmeniä megabittejä sekunnissa, tulee nopeudeksi 5g:n myötä jopa satoja megabittejä.
  2. 5g tarkoittaa suurempaa kapasiteettia. Kapasiteetti tarkoittaa sitä, kuinka montaa päätelaitetta tukiasema voi palvella samaan aikaan. Jos ennen puhuttiin sadoista, 5g:ssä puhutaan tuhansista.
  3. 5g-verkoissa on vähemmän viivettä. Viiveen pitäisi vähintään puolittua verrattuna nykyisiin 4g-verkkoihin. 4g-verkossa tyypillinen viive on 20–30 millisekunnin luokkaa, kun 5g:n radioverkossa puhutaan parhaimmillaan noin 1 ms ja yleisesti noin 5 ms viiveestä. 5g-yhteyden viive on kuitenkin toistaiseksi samaa luokkaa kuin 4g:ssä parhaimmillaan.

5g-verkkojen tukiasemien kantama ei ole taajuuksien takia samalla tasolla kuin vaikkapa 4g-verkoilla. 5g-tekniikan rajoitukset tarkoittavat, että tukiasemien määrä todennäköisesti lisääntyy. 3,5 gigahertsin lyhyemmän aallonpituuden heikompi läpäisevyys voi tarkoittaa muutoksia rakennustekniikassa.

Eniten 5g-verkon kehitys näkyy esineiden internetissä tai teollisessa internetissä (Internet of Things, lyhenne iot; suomeksi myös asioiden internet). Tavallisten kotitalouksien tarpeisiin 4g-verkkojen nopeus riittää vielä pitkään.

5g:n määritelmä Wikipediassa.

Mitä hyötyä 5g-verkosta on?

5g-verkon ominaisuudet tarjoavat monia etuja.

5g-verkon myötä laitteiden määrä verkossa kasvaa. 5g:n aikana yhden neliökilometrin alueella verkkoon voidaan liittää jopa miljoona laitetta. Verkkoon liitetään jatkuvasti uusia laitteita ja esineiden internetin laitteet alkavat yleistyä. 5g:n myötä kaupunkialueella voi olla verkkoon kytkettyjä laitteita hurja määrä. Tulevaisuudessa kodeissa lähes kaikki sähkölaitteet on kytketty verkkoon, samoin esimerkiksi autot.

5g ja iot. Uuden 5g-tekniikan suurimmat hyödyt näkyvät todennäköisesti esineiden internetissä eli teollisessa internetissä. WBP

5g-tekniikka mahdollistaa verkon viipaloinnin (slicing). Eri laitteet ja käyttäjät tarvitsevat erilaista verkkoyhteyttä, mutta perinteisessä verkossa kaikki liikenne on tasavertaista. 5g:n voi viipaloida esimerkiksi kolmeen osaan: yksi tarvitsee nopean verkko­yhteyden, mutta vasteajalla ei ole niin väliä, toinen tarvitsee alhaisen vasteajan ja kolmas tarvitsee verkkoa satunnaisesti vähäisiä määriä. 5g-verkon viipaloinnissa on esitelty iot-viipaletta, laajakaistaviipaletta ja alhaisen vasteajan viipaletta.

5g-verkon vasteaika on pienempi. Kansainvälisen televiestintäliitto ITU:n mukaan tavoitteena on saada maksimissaan neljän millisekunnin vasteaika, mutta myös yhden millisekunnin tavoitteesta on puhuttu. Tämä mahdollistaa toiminnot, jotka vaativat todella pientä vasteaikaa kuten verkkopelaaminen ja itseajavat autot. Alhainen vasteaika mahdollistaa myös yrityksille paljon. Esimerkiksi tehtaiden automatisoituja tehtäviä voi jatkossa hallita pitkänkin matkan päästä, joten yhä useammat asiat voidaan tehdä etänä.

5g-verkon parempi toimivuus suurissa nopeuksissa (junat, autot, ilma-alukset). 5g:n verkkojen myötä kohde voi liikkua jopa 500 kilometriä tunnissa ilman, että yhteys alkaa heikentyä merkittävästi.

5g-verkko voi korvata valokuituverkon. Kiinteä 5g (fixed wireless access) mahdollistaa 4g-yhteyttä paremman laadun ja nopeuden. Vaikka kyseessä ei ole valokuidun tapainen kiinteä verkko, yhteys on 4g-verkkoja parempi. Hybridiverkossa 5g-yhteys korvaa vain viimeisen osuuden kuidulta koteihin.

Mitä 5g-verkko tarkoittaa tavalliselle kuluttajalle?

Uudella 5g-tekniikalla tulee olemaan iso merkitys myös tavallisten suomalaisten elämässä, mutta suurin muutos ei välttämättä näy mobiilikäyttäjälle pelkkänä suurempana tiedonsiirtonopeutena.

5g-verkko on ensisijaisesti tarkoitettu esineiden internetille (iot). Kun 5g viimein saapuu laajassa mitassa, se ei tule yksin, vaan uuden aikakauden käyttötavat tulevat nojaamaan iot:n lisäksi myös tekoälyyn.

5g on tulevaisuuden tekniikkaa. 5g-verkot yleistyvät Suomessa hitaasti, ja tekniikan vaikutus alkaa näkyä arjessa vasta vuosien päästä. Colourbox

5g-verkko tuskin muuttaa älypuhelimen muotoa suuresti, mutta sen myötä koko älypuhelimen merkitys tulee vähenemään.

5g-verkot mahdollistavat kaikenlaisten kodin laitteiden. kuten valojen, jääkaapin, pesukoneen, hellan, leivänpaahtimen, hammasharjan, vesihanan ja vessanpöntön, liittämisen verkkoon. Silloin teknologia ja äly levittäytyvät ympärillemme eikä kaikki enää tapahdu älypuhelimissa ja sen sovelluksissa, kuten 4g-aikakaudella.

Tavallisen kansalaisen elämässä 5g-verkkojen yleistyminen voi näkyä iot-laitteiden lisäksi esimerkiksi nettiyhteyksissä, esportsin ja striimaamisen kaltaisissa käyttötarkoituksissa, 4K- ja 8K-televisiokuvan vastaanottamisessa.

Kuinka nopea 5g-verkko on?

5g-verkko on jopa 10 kertaa nopeampi kuin nykyinen 4g-verkko. Nopeutta saadaan siirtymällä suurempiin taajuuksiin. 5g:n tärkein taajuusalue on 3,5 gigahertsiä. Siinä missä 4g:llä tulee nyt kymmeniä megabittejä sekunnissa, tulee 5g:llä satoja megabittejä.

4g:n suurin käytännön nopeus vuonna 2019 on 600 Mbit/s, Mikrobitin mittauksissa Helsingin keskustassa on päästy enimmillään noin 400 Mbit/s nopeuteen. Tyypillisesti liittymän nopeuksia kuluttajakäytössä on rajoitettu 50, 150 tai 300 Mbit sekunnissa.

Millä taajuuksilla 5g toimii Suomessa?

Suomen 5g-verkko rakennetaan vuosina 2018–2025. Taajuudet jaettiin operaattoreille vuoden 2018 syksyllä ja ne ovat voimassa vuoteen 2033 loppuun. 5g:n tärkein taajuusalue on 3,5 GHz. Suuremmat, kymmenien gigahertsien taajuudet tulevat vasta muutaman vuoden päästä.

Suomessa vuonna 2019 käytetyt 4g-taajuudet ovat 800, 1 800 ja 2 600 MHz.

Onko 5g vaarallinen?

Tämänhetkisen tiedon mukaan 5g ei ole ihmiselle vaarallinen tekniikka. Säteilyturvakeskuksen (Stuk) mukaan radiotaajuiselle säteilylle altistumisen kannalta 5g:n käyttämät 1 GHz ja 3,5 GHz taajuusalueen tukiasemat eivät poikkea merkittävästi jo käytössä olevien matkaviestintekniikoiden (2g, 3g, 4g) tukiasemista.

”Tämänhetkisen tiedon valossa altistuminen tukiasemien radiotaajuiselle säteilylle ei tule nousemaan merkittävälle tasolle 5g-verkon käyttöönoton myötä”, Stukin verkkosivuilla kerrotaan.

Mikrobitti on käsitellyt 5g-verkon vaarallisuutta muun muassa tässä artikkelissa, jossa asiaan ottaa kantaa myös Aalto-yliopiston fysiikan professori.

Koska 5g-verkot tulevat Suomeen?

5g-verkko yleistyy Suomessa hitaasti. Alla oleva aikataulu havainnollistaa, kuinka nopeasti 5g-verkot ovat toiminnassa eri puolilla Suomea. (Päivitetty 8/2019)

  • 2018: Ensimmäiset 5g-valmiuksiset liittymät. 4g-verkossa liittymille luvattiin nopeutta enimmillään 600 Mbit/s. Vuoden lopulla liikenne- ja viestintäministeriö huutokauppasi ja jakoi taajuudet 5g-käyttöön.
  • 2019: Ensimmäiset 5g-päätelaitteet tulivat myyntiin. Ensimmäisenä myyntiin tulivat 5g-reitittimet ja 5g-puhelimet. 5g-verkot ovat vuoden 2019 aikana vielä alueellisesti hyvin pieniä.
  • 2019–2025: 5g-verkon rakentaminen alkaa. Oletettavasti ensimmäisenä 5g-verkkoja rakennetaan suuriin kaupunkeihin, kuten tehtiin myös 4g-verkon alkuvaiheessa. DNA:lla on kuitenkin pohdittu myös sitä, että aloitettaisiin ruuhkaisimmilta esikaupunkialueilta, joilla 4g-reitittimien käyttö on yleisintä. Verkkoa rakennetaan 3,5 GHz:n varaan, mutta haja-asutusalueilla sitä täydennetään alemmilla kuten 700 MHz:n taajuuksilla. 4g-verkon taajuuksia siirretään vuosikymmenen edetessä 5g-käyttöön.
  • 2020: Millimetritaajuudet eli 26 GHz:n taajuus otetaan käyttöön. Se mahdollistaa gigabittien nopeuksia sekunnissa. Hintana on selvästi huonompi kantavuus ja läpäisevyys. Vastaanotto tulee todennäköisesti vaatimaan ulkoantennia.
  • 2025: 5g-verkko valmistuu. Alkuvaiheessa 5g toimii lähinnä 4g-verkon varassa, mutta vuosikymmenen puolivälissä oikea 5g-verkko on enimmäkseen valmis. Suuri infrastruktuuri on tehty, eikä data kulje vain muutaman suuren datakeskuksen kautta, vaan on perustettu kymmeniä tai jopa satoja paikallisia datakeskuksia. Ne mahdollistavat pienemmät viiveet ja erilaiset etäohjaussovellukset.
  • 2030: 6g-verkkoa rakennetaan jo kovaa kyytiä.