Oled tulee sanoista organic light emitting diode. Oledia ymmärtääkseen täytyy tietää, miten tavallinen led (light emitting diode) toimii. Ledissä