Pitäisi vaihtaa nopeampi massamuisti vanhan tilalle, mutta ei huvittaisi asentaa käyttöjärjestelmää uudestaan. Ratkaisu pulmaan on vanhan aseman kloonaus.

Laitteistomuutosten yhteydessä moni tapaa asentaa käyttöjärjestelmän alusta alkaen uudelleen. Esimerkiksi emolevyn vaihdon yhteydessä idea on hyvä ja usein jopa välttämätön, jos vanha käyttöjärjestelmä ei suostu käynnistymään uudella laitteistolla.

Massamuistin vaihdon yhteydessä käyttöjärjestelmää ei kuitenkaan ole mitään erityistä syytä asentaa uudelleen, vaan sen voi ohjelmineen ja tiedostoineen siirtää suoraan uudelle massamuistille ja jatkaa käyttöä keskeytyksettä.

Tämän artikkelin ohjeilla voi myös luoda ylimääräisestä kiintolevystä tai ssd:stä varmuuskopioaseman, jonka voi nykyisen massamuistin mahdollisesti vikaantuessa vaihtaa koneeseen käden käänteessä.

Varmuuskopioasema pitää tietysti muistaa välillä päivittää. Varmuuskopiointikäytössä onkin parempi vaihtoehto luoda valmiin kloonin sijasta image eli levykuva, joka palautetaan kiintolevylle tarvittaessa erillisen palautusaseman avulla.

Massamuistit näkyville. Windowsin levynhallinta on Tietokoneen hallinta -sovelluksen osa. Levynhallinnassa kukin fyysinen massamuisti on oma rivinsä, ja sen sisältämät osiot näkyvät peräkkäin ominaisuuksineen. Uudemmissa Windowseissa järjestelmälevyllä on yleensä ”Järjestelmän varaama” käynnistysosio sekä erillinen palautusosio. Jos Windowsin sisältävä levy halutaan kloonata toiselle fyysiselle asemalle, myös nämä osiot on otettava mukaan.

1. Levyn kloonaus on helpointa tietokoneessa, jonka emolevyllä on vapaita massamuistipaikkoja. Yleisimmin tällä tarkoitetaan serial ata -liitäntöjä, mutta jos toinen asemista on m.2-tyyppiä, täytyy emolevyllä olla m.2-paikka. Pci-e-sovitinkortin avulla voidaan asentaa uudenlainen asema myös tietokoneeseen, josta m.2-paikka puuttuu.

Pöytäkoneen tapauksessa vanha ja uusi levy voivat yleensä olla liitettyinä yhtä aikaa, ja kloonaus voidaan tehdä asentamalla molemmat levyt koneeseen. Kun prosessi on valmis, vanha levy poistetaan, jolloin käyttöjärjestelmä käynnistyy useimmiten uudelta levyltä täysin automaattisesti tai pienellä säätämisellä. Palamme näihin yksityiskohtiin tuonnempana artikkelissa.

2. Jos käytössä on läppäri, jossa on vain yksi massamuistipaikka, on kloonaukseen kaksi vaihtoehtoa.

Mikäli saatavilla on pöytäkone, jonka emolevyllä on kaksi vapaata massamuistipaikkaa, sekä uusi että vanha levy voidaan asentaa siihen ja hoitaa kloonaus käyttämättä läppäriä lainkaan. Jos tällaista mahdollisuutta ei ole, on järkevintä hankkia ulkoinen kiintolevytelakka tai -kotelo, joka maksaa 15–50 euroa.

Kloonauksen aikana vanha levy on sisällä koneessa ja uusi asetettuna telakkaan. Kun kopiointi on valmis, uusi asema asennetaan vanhan tilalle. Ennen uuden aseman ostamista ja vaihto-operaatioon ryhtymistä on syytä varmistaa, että vanha asema on varmasti helposti irrotettavissa.

Käytännössä ulkoinen käyttö ei eroa levyjen sisäisestä asennuksesta juuri mitenkään. Mikäli telakka tai kotelo on usb 2 -liitäntäinen, kopiointi on kuitenkin huomattavasti hitaampaa kuin käytettäessä sisäisiä massamuistiliitäntöjä tai usb 3 -väylää.

Levyä kloonatessa on syytä muistaa, että fyysinen levy ja sillä sijaitsevat loogiset levyt eli levyosiot ovat eri asioita. Yhdellä levyasemalla voi olla joko yksi tai useampia osioita. Pc:n massamuisteja ja niiden osioita on helppo tarkastella ja hallinnoida Windowsin levynhallinta-työkalulla.

3. Kiintolevyjen kloonaamiseen on lukuisia sovelluksia, mutta suurinta osaa niistä yhdistää maksullisuus. Kloonauksen lisäksi varmuuskopioiden luomiseen tarkoitetun Macrium Reflectin maksuton perusversiokin on kuitenkin erittäin pystyvä ja melko helppokäyttöinen työkalu. Puhtaassa kloonauskäytössä maksullisen version lisäominaisuuksille ei ole mitään tarvetta.

Reflectin käyttö aloitetaan lataamalla sovellus osoitteesta macrium.com/reflectfree.aspx ja asentamalla se. Asennus lataa netistä yli 500 megatavua tiedostoja, koska se sisältää tietojen palautukseen ilman käyttöjärjestelmän apua käytettävän Windows Preinstallation Environmentin eli WinPE:n. Sen ansiosta Reflectillä voi luoda palautusmuistitikun tai -dvd:n, jolta pc:n voi käynnistää ongelmatilanteissa tai asennettaessa aiemmin luotua levykuvaa tyhjälle kiintolevylle.

Ensimmäisellä käynnistyksellä Reflect tarjoutuu luomaan edellä mainitun palautusmedian. Tätä ei tarvitse tehdä, mikäli tarkoitus on vain kloonata tietokoneessa oleva kiintolevy. Median luonti onnistuu myös koska tahansa myöhemmin, jos sitä tarvitaan.

Reflectin päänäkymässä ovat esillä kaikki tietokoneeseen asennetut massamuistit, olivat ne sitten sisäisiä tai ulkoisia asemia. Myös alustamattomat levyt näkyvät, mutta niillä ei ole osioita. Reflectiä päivitetään aktiivisesti, eikä sen uusimmilla versioilla ole yleensä ongelmia tuoreiden pci-e-liitäntää käyttävien m.2-asemien kanssa. Tässä se erottuu edukseen monista muista kloonaustyökaluista.

Partition Properties -näkymässä voidaan tarkistaa, että sektorijako on varmasti uudempien Windowsien käyttämä ja ssd-levyjen kanssa helposti yhteensopiva yhden megatavun vaihtoehto. Windows XP:n CHS-jakoa ei kannata moderneissa käyttöjärjestelmissä käyttää.

4. Levyn kloonaus aloitetaan Reflectissä valitsemalla alkuperäinen massamuisti hiirellä ja klikkaamalla sen alle ilmestyvää tekstiä Clone this disk. Esiin ilmaantuvasta ikkunasta valitaan kohdelevy klikkaamalla Select a disk to clone to -tekstiä. Tässä valinnassa on oltava huolellinen, etenkin jos tietokoneessa on enemmän kuin kaksi massamuistia.

Valitun väärän kohdelevyn osiot voivat tuhoutua helposti seuraavissa vaiheissa. Jos kohteena on vasta ostettu levy, se on yleensä helppo tunnistaa, koska uusi massamuisti ei vielä sisällä osioita ja näkyy kokonaan harmaana.

Seuraavaksi valitaan lähde- ja kohdelevyjen välillä kopioitavat osiot. Jos osioita on useita, ne joko ruksitaan mukaan ja valitaan Copy selected partitions tai raahataan halutut osiot hiirellä kohdelevylle.

Mikäli kohdelevyn kapasiteetti on pienempi kuin lähteenä käytettävän, Reflect pienentää osiot automaattisesti sopimaan massamuistin tarjoamaan tilaan. Tämä luonnollisesti onnistuu vain, jos lähdelevyn sisältämien tiedostojen koko on pienempi kuin kohdelevyn kapasiteetti. Jos riittävä pienennys ei onnistu, kloonaus ei suostu käynnistymään, ja tiedostoja on poistettava ennen uutta yritystä.

Windowsin Luo palautusasema -työkalu tekee usb-tikusta käynnistyslevyn, jolta koneen voi käynnistää, vaikka jokin menisi massamuistien kanssa pieleen. Samoja korjaustoimintoja voi käyttää myös Windowsin asennuslevyltä.

5. Kun kopioitavat osiot on valittu ja se ne sopivat ongelmitta, voidaan painaa Finish. Seuraavassa ruudussa Reflect tarjoaa vielä mahdollisuuden tallentaa kloonaus myöhemmin toistettavaksi. Mikäli kyse ei ole säännöllisesti tehtävästä varmuuskopiosta, ei tallennusta tarvita.

Ennen kopioinnin alkua ohjelma varoittaa vielä siitä, että kohdeaseman tiedostot häviävät.

Levyjen koosta ja niiden sekä liitäntöjen nopeudesta riippuen kloonausprosessi kestää joistakin minuuteista useisiin tunteihin, ääritapauksissa jopa yli vuorokauden.

Se sujuu yleensä siististi taustalla, ja tietokonetta voi tänä aikana käyttää muuhunkin. Levyä voimakkaasti kuormittavia asioita kannattaa kuitenkin välttää, sillä ne hidastavat kloonausta huomattavasti.

6. Älykäs kloonaus jättää tarkoituksella pois muutamia kookkaita väliaikaisia joka käynnistyksellä luotavia tiedostoja, kuten Windowsin virtuaalimuistin ja horrostilavedoksen.

Tästä syystä kloonatulla asemalla on vähemmän dataa kuin lähdeosiolla.

Testaa vielä kerran. AS SSD on kätevä työkalu massamuistin suorituskyvyn mittaamiseen. Se kertoo myös selkeästi, jos sektorijaossa on jotakin pielessä. Ongelmatilanteessa vihreän 1024 K – OK -tekstin tilalla olisi punainen teksti ja merkintä BAD.

Älykkäässä kloonauksessa kaiken sujuessa mallikkaasti Windowsin pitäisi käynnistyä suoraan kloonatulta levyltä ilman mitään ylimääräistä.

Mikäli näin ei kuitenkaan käy, saattaa olla tarpeen korjata Windowsin asennus käyttämällä joko Windowsin asennuslevyä tai erikseen luotua palautusmediaa. Jos asennuslevyä ei ole saatavilla, kannattaa ennen kloonausta luoda usb-tikulle varmuuden vuoksi palautusmedia käyttämällä Windowsin Luo palautusasema -toimintoa.

7. Mikäli tietokone ei käynnisty kloonauksen jälkeen uudelta asemalta, käynnistä tietokone asennus- tai palautusmedialta ja valitse asennusohjelmasta

Korjaa tietokone > Vianmääritys > Lisäasetukset > Käynnistyksen korjaus

Varsinaiseen Windowsin asennusohjelmaan ei pidä eksyä.

Useimmissa tapauksissa korjaustoiminnon käyttö riittää ratkaisemaan käynnistysongelmat. Mikäli tietokone ei edelleenkään käynnisty, on mahdollista, että jokin on mennyt vikaan kloonaustapahtumassa. Kyseessä voi myös olla harvinainen tapaus, jossa uuden aseman käyttö vaatii sen määrittämisen käynnistyslevyksi uefi- tai bios-asetuksissa.

8. Reflect käyttää normaalisti järkeviä oletusarvoja, joita ei ole syytä muuttaa. Windows XP-aikakaudella kiintolevyltä ssd:lle kloonaamisen yhteydessä suorituskyky saattoi heikentyä merkittävästi, koska kiintolevyn sektorijako asettui ssd:lle siirtyessään sellaiseksi, että se aiheutti ylimääräisiä luku- ja kirjoitustapahtumia.

Kloonattaviksi valitut osiot voidaan raahata hiirellä kohdeasemalle. Niiden mahdollisesti epäyhteensopivasta koosta ei tarvitse välittää, sillä Reflect suorittaa kokomuutoksen automaattisesti, jos lähdeaseman vapaa tila sen sallii.

Windows 7:ssä ja uudemmissa käyttöjärjestelmissä ongelmia ei ole, koska sektorit kirjoitetaan ssd:lle automaattisesti yhteensopivassa muodossa. Reflect käyttää kloonauksessa oletusarvoisesti ssd-yhteensopivaa muotoa.

Kloonaustapahtuman jälkeen kannattaa vielä testata, että levyn tiedostot aukeavat normaalisti ja että sen suorituskyky on oletettua tasoa. Tähän voi käyttää esimerkiksi Mikrobitin testilabrankin suosimaa ilmaista AS SSD -työkalua, joka nimestään huolimatta mittaa ongelmitta myös kiintolevyjen nopeutta.

Opas julkaistu alun perin toukokuun numerossa. Lue Mikrobitti paperilehtenä tai digiversiona.