Ihan niin jyrkkää muutosta roaming-hinnoittelun päättymisestä ei tullut kun oli kaavailtu, kun viranomaiset ja operaattorit väänsivät pitkään kohtuullisesta käytöstä ja siitä, miten kompensoida eri maiden erilaisessa asemassa olevien operaattoreiden kustannukset.