Hidasta tietokonetta ei ole mukavaa käyttää. Vaikka odotusajat olisivat vain muutamia sekunteja tai jopa niiden murto-osia, ne ovat silti häiritseviä. Pahimmillaan tökkiminen syö rahan arvoista työaikaa tai tekee rentoutumisyrityksistä pelien tai muun viihteen parissa verenpainetta nostattavaa odottelua.

Syitä tietokoneen hitauteen on monia. Mikrobitin oppaassa kerrotaan, kuinka tietokone siivotaan tehokkaasti sekä ohjelmistotasolla että konkreettisesti – pölyjen pyyhkiminenkin on tärkeää.

Hidastumisesta kiertää kuitenkin myös monia myyttejä, jotka eivät pidä paikkaansa:

1. Windows pitää asentaa säännöllisesti uudelleen

Windowsin uudelleenasennus on melkoinen ruljanssi, mutta silti sitä tarjotaan yhä lääkkeeksi pieniinkin ongelmiin. Windowsin vanhat 95-, 98- ja Me-versiot olivat melko herkkiä menemään pahasti solmuun, ja niiden uudelleenasentelu tulikin käyttäjille niin tutuksi, että tapa jäi päälle tekniikan kehittyessä.

Puhdas Windows. Tuore aloita alusta -toiminto on entistä käyttökelpoisempi vaihtoehto Windowsin uudelleenasennukselle. Se säilyttää tiedostot (muista silti varmuuskopiot varmuuden vuoksi!), mutta poistaa sovellukset ja asentaa tuoreimman Windows-version uudelleen.

Windows NT -koodipohjaan perustuvat Windowsit eli 2000, XP ja uudemmat ovat merkittävästi vikasietoisempia kuin edeltäjänsä. Etenkin haittaohjelmien tehtyä tuhojaan uudelleenasennus voi yhä olla ainoa turvallinen vaihtoehto tai pienimmän riesan tie, mutta yleensä vähemmän dramaattiset keinot riittävät.

Jos turhien sovellusten poistaminen tai käynnistysohjelmien rukkaaminen eivät riitä ongelmien poistamiseen, kokeile ensin uusien Windowsien tarjoamaa ”kevytvaihtoehtoa” uudelleenasennukselle. Se löytyy asetusvalikon kohdasta Päivittäminen ja suojaus > Palauttaminen > Lisää palautusvaihtoehtoja -> Lue, miten voit aloittaa tyhjältä pöydältä… Tämä vaihtoehto asentaa uusimman, ”puhtaan” Windowsin version ja poistaa asennetut sovellukset, mutta säilyttää osan Windowsin asetuksista ja käyttäjien tiedostot. Varmuuskopiot on silti hyvä laittaa ajan tasalle ennen toiminnon käyttämistä.

2. Rekisteriä pitää siivota jatkuvasti

Windowsin rekisterin siivous­sovellukset ovat ilmeisen tuottoisa bisnes, sillä niitä ilmaantuu aina uusia ja markkinointi on aggressiivista. Ammoin rekisterin täyttyminen turhasta ryönästä oli aivan oikea ongelma, mutta nykysovellukset käyttäytyvät siistimmin. Lisäksi nyky-pc:n suorituskyky on niin hurja, että rekisterin paisuminen edes satojen megatavujen kokoiseksi ei aiheuta enää ongelmia.

Turhien rekisteriarvojen poistamisesta ei toki ole mitään haittaa, muttei hyötyäkään. Siivousohjelmien merkittävin ongelma on, etteivät ne välttämättä osaa erottaa hyödyllisiä ja hyödyttömiä rekisterimerkintöjä. Niitä ei kannata ajaa, ellei ole varma siitä, mitä on tekemässä.

3. Mitä enemmän tiedostoja, sitä hitaampi kone

Tiedostojen poistamisen ajatellaan yleisesti parantavan pc:n suorituskykyä. Tiettyjen sovellusten ja tiedostojen kohdalla tämä voi pitää paikkansa: esimerkiksi www-selaimen sivuvälimuistin tyhjentäminen voi nopeuttaa sen käynnistymistä.

Useimmissa tapauksissa suuret tiedostomäärät eivät vaikuta suorituskykyyn. Kiintolevyllä edes levyn täyttyminen kokonaan ei juuri vaikuta luku- tai kirjoitusnopeuteen, kunhan tieto ei ole kovin sirpaloitunutta. Käyttöjärjestelmäosiota ei tosin kannata pitää aivan täynnä, koska käyttöjärjestelmä ja ohjelmat kirjoittavat jatkuvasti levylle monenlaisia väliaikaistiedostoja. Jos niille ei ole tilaa, seuraa ongelmia.

Ssd-levyn suorituskyky heikkenee, jos se on tupaten täynnä tavaraa. Ainakin viidennes ssd:n kapasiteetista kannattaa pyrkiä pitämään vapaana.

4. Hidastumisen takana on yleensä haittaohjelma

Jos pc tökkii, syntipukkina on usein ”virus”. Suorituskyvyn heikkeneminen haittaohjelman seurauksena on toki mahdollista, mutta mikäli oma tietoturvasovellus ei löydä mitään, on ongelma todennäköisesti muualla.

5. Eheyttäminen kannattaa aina

Kaikki levyt näkyvillä. Normaalisti ssd-asemille suoritetaan trim-komento ja kiintolevyt eheytetään säännöllisin väliajoin. Kiintolevyjen tilassa on kiusallinen käännösvirhe: Windows kertoo, että levystä on ”0 % eheytetty”, vaikka todellisuudessa nolla prosenttia tiedosta on sirpaloitunutta (englanniksi fragmented). Windows myös kertoo omien järjestelmäosioidensa ”kaipaavan optimointia”, vaikka ei itse pysty sitä näille osioille suorittamaan.

Kiintolevyn eheyttäminen on perinteisesti kuulunut pc:stä huolehtimisen peruskiviin. Totta onkin, että jos sarjassa luettava tieto on kiintolevyllä pieninä sirpaleina, sen lukeminen hidastuu merkittävästi. Eheytystyökalut järjestävät tiedot uudelleen niin, että tiedostot sijaitsevat levyllä yhtenäisinä pötköinä.

Windowsin ominaisuuksiin on silti jo useamman version ajan kuulunut automaattinen levyjen eheyttäminen silloin, kun tietokonetta ei käytetä. Eheyttämistä ei siis normaalisti tarvitse erikseen käynnistää. Asemien tilan voi tarkistaa käynnistämällä Eheytä ja optimoi asemat -työkalun.

Toisin kuin kiintolevyt, ssd-asemat eivät kaipaa eheytystä. Ssd:llä ei ole merkitystä tiedon fyysisellä sijainnilla levyllä, ja eheytys vain kuluttaisi sitä tarpeettomasti. Uudet Windowsit tunnistavat ssd-levyt eivätkä eheytä niitä. Ssd:lle suoritetaan sen sijaan trim-komento, joka kertoo levylle, mitkä datablokit eivät enää ole käytössä. Windows kutsuu trim-komennon käyttöä aseman optimoinniksi.

Jos haluat tarkastaa asemien tilanteen, käynnistä sovellus Eheytä ja optimoi asemat, jolloin näet levyjen tyypin ja tilanteen.