Emolevyn hankinnassa suurin huomio kannattaa kiinnittää sisäisiin ja ulkoisiin liitäntöihin, sillä usein suorituskykyeroja emolevyissä ei suuresti ole. Poikkeuksia toki on, kuten tämän vertailun mittaustulokset kertovat.