Tehtävälistojen sujuva ylläpitäminen ei ole helppoa varsinkaan silloin, kun työn alla on monia eri hankkeita. Yhdysvaltalaisohjelmoija Jesse Piascikin Imdone -sovellus ratkaisee ongelman yhdistämällä markdown-tiedostot ja sovelluskehittäjille tutun kanban-taulun.