Reaaliaikaiseen yhteydenpitoon on tarjolla useita eri ratkaisuja, mutta monesti haasteena on löytää kaikille sopiva ajankohta. Loom yhdistää modernin videoviestinnän perinteiseen asynkroniseen viestintään.