Televisioiden värientoisto ja kuvanlaatu on monesti oletusasetuksilla huono. Vakio- ja Eco-tilat tuottavat usein kylmää kuvaa. Kaikenlaiset kuvanparannustekniikat ovat monesti oletuksena päällä, vaikka ne eivät välttämättä kuvaa oikeasti parantaisi.