Unleashedin tausta on monipolvinen. Se on forkattu eli irrotettu omaksi projektikseen illumos-käyttöjärjestelmästä, joka puolestaan on vuosikymmen sitten forkattu OpenSolariksesta – joka taas oli avoin versio Sun Microsystemsin kehittämästä Solariksesta. Solaris puolestaan on kehitetty 1980-luvulla useiden eri Unix-versioiden pohjalta.