Teknologiajohtajille on annettu suoranainen mandaatti vetää keksintöjen luomistyötä yrityksissä. Silti monet it-pomot ovat pulassa näiden valtuuksiensa kanssa. Innovaatiot eivät synny käskemällä ja moni lupaava hanke kaatuu ennen aikojaan.

Yrityksille uudet keksinnöt ovat elinehto ja kasvun edellytys. Mutta samaan aikaan, kun monet teknologiajohtajat ylpeilevät kellokuudestaan innovaatioiden saralla, on monien muiden pomojen olematon kyky johtaa keksintöjen luomistyötä niin ikään huomattu.

Konsulttiyhtiö Deloitten suuressa CIO-kyselyssä neljäsosa it-johtajista sanoo, että heillä on aivan olemattomat taidot vetää innovaatiohankkeita. Vain 11 prosenttia kyselyyn vastanneista CIO:ista katsoo osaavansa johtaa keksintöihin liittyviä hankkeita erinomaisella tavalla.

Cio.comin mukaan it-johtajien vetämät innovaatiohankkeet taapertavat hitaasti tai ne eivät etene lainkaan muun muassa seuraavista syistä.

1. Muutosten vastustaminen

Deloitten kyselyssä johdon muutosvastarinta nousee suurimmaksi syyksi, kun teknologian tarjoamat mahdollisuudet jäävät käyttämättä. Satsauksia uusiin ja tuntemattomiin innovaatioihin pidetään riskialttiina, joten yritysjohtajat valitsevat mieluummin tuttuja ja turvallisia vaihtoehtoja.

CIO:n kannattaa yhdessä muiden johtajien kanssa laatia hyökkäyshenkisempi innovaatioiden kulttuuri, jossa laskelmoitujen riskien ottamista rohkaistaan ja jossa luovia ratkaisuja tuetaan vailla epäonnistumisen pelkoa.

2. Sponsoreiden puuttuminen

Innovaatiot epäonnistuvat säännöllisesti siksi, että näiltä hankkeilta puuttuu tarpeeksi korkeiden johtajien tukea. Kun sponsoreiden natsat riittävät, hankkeet eivät hyydy firman poliittisiin kähmintöihin tai resurssipulaan. Ja vaikutusvaltaiset tukijat pystyvät asettamaan tarkat tavoitteet ja vastuualueet hankkeiden etenemiselle.

3. Liian vähän resursseja

Usein teknologiajohtajat pyytävät parhaita lahjakkuuksiaan jakamaan aikansa päivittäisten operaatioiden ja uusien keksintöjen luomistyön välillä. Niinpä keksijöiden "päivätyöt" estävät tehokkaasti innovaatioiden synnyn.

It-johtajien kannattaa antaa parhaille voimilleen tarpeeksi tilaa ja aikaa luoda jotakin merkittävää ja budjetoida näihin satsauksiin sen mukaisesti.

4. Liika keskittyminen teknologiaan

Teknopomot luonnollisesti uskovat teknologian kaikkivoipaisuuteen eivätkä he aina edes tunnista bisnestarpeita riittävän hyvin. Tämän seurauksena innovaatioita pidetään muualla yrityksessä semmoisina laboratoriokokeiluina, jotka harvoin johtavat mihinkään käyttökelpoisiin tuloksiin.

It:n pitää yksissä tuumin bisnesosastojen kanssa miettiä liiketoimille tarpeellisia ratkaisuja. Myös bisnes on otettava mukaan ratkaisujen kokeiluihin ja testeihin.

5. Jatkuvuuden ja rajoitusten puute

Innovaatiot ovat jatkuvia prosesseja, joissa tarvitaan myös raja-aitoja. Tämä merkitsee sitä, että luoville henkilöille tai tiimeille on annettava tarpeeksi resursseja ja aikaa sekä selkeät rajoitukset, joiden puitteissa harjoituksia jatketaan. Budjettiraamit ovat yksi hyvä tapa suitsia liikaa mielikuvitusta.

6. Muualla keksitty -syndrooma

Hyviä keksintöjä etsivien organisaatioiden pitää katsella omien nurkkiensa ulkopuolelle. Omaan napaan tuijottelua kutsutaan "muualla keksityn syndroomaksi." Tämä tarkoittaa sitä, että keksintö on kieltämättä ja periaatteessakin kyllä hyvä, mutta sitä ei ole tehty meillä.

It-johtajien kannattaa katsella esimerkiksi startupien ja yliopistojen suuntaan, sillä niillä on usein avaimia innovaatioille, joita bisnekset sitten voivat hyödyntää. On olemassa myös paljon alustoja, joilla yritykset voivat jakaa omia kokemuksiaan kumppaneiden, alihankkijoiden, asiakkaiden tai jopa kilpailijoiden kanssa.

7. Orkestrointi tökkii

Keksintöjen synty vaatii usein koko organisaation saumatonta yhteispeliä. Strategia määrittelee pelikentän, t&k tarjoaa menetelmät ja teknologia tuottaa työkalut innovaatioiden etenemiselle, ja siihen suuntaan.

Selvää on, että tällaisen yhteissoitannon puuttuminen sössii hyvätkin hankkeet. Innovaatiot eivät synny siiloissa eli niin, että jokainen osallistuja ajaa vain omia etujaan.

8. Prosesseja pidetään tärkeämpänä kuin nopeutta

Uudet teknologiat ovat mullistaneet perinteiset tavat luoda uusia keksintöjä. Perinteisellä tavalla keksinnöissä korostetaan prototyyppejä ja niiden kokeiluja. Tässä mallissa keksintöjen skaalaaminen on jossakin kaukana tulevaisuudessa.

Nykyisin esimerkiksi pilvialustat tarjoavat oivan ja joustavan tavan skaalata uutta it-infraa ilman prototyyppeihin liittyvää odottelua. Päin vastoin, liian valmiiden mallien odottelussa tuhlataan aikaa ja kasvatetaan hankkeen pieleen menemisen riskejä.

9. Lahjakkuuksien tuhlaaminen

Kuten sanottu, innovaatioissa tarvitaan rahaa ja resursseja. Kuitenkin liian usein tämä resurssien hankkiminen tarkoittaa niiden etsimistä firman ulkopuolelta. Tällöin it-pomoilta jää helposti huomaamatta talossa jo olevat osaajat ja heidän kykynsä.

Fiksut it-pomot etsivät luovia henkilöitä ensin omasta talosta. Tärkeintä on luoda yritykseen kulttuuri, joka suosii luovaa ajattelua. Sitä voidaan sitten tarpeen vaatiessa täydentää rekrytoinneilla, kumppaneilla tai sopimustyöntekijöillä.

10. Keksintöjen mittaamisen vaikeudet

Innovaatioiden onnistumisia on mitattava eri tavoilla kuin vaikkapa perinteisten bisnesratkaisujen tehoa.

Menetelmät ovat hyvinkin erilaisia; eräskin suuryritys käyttää mittalukuna pelkkää ykköstä. Tämä ykkösmetriikka kuvaa yhden vuoden aikana yhdessä liiketoimintayksikössä tehtyä merkittävää keksintöä. Sillä ei kuulemma ole merkitystä, koskeeko ykkönen yhtä miljoonaa asiakasta vai sataa miljoonaa rahayksikköä liikevaihdossa.

Pääasia on, että on jotakin mitattavaa ja jotakin mikä ei vähennä innovaation arvoa.