Viime vuosikymmenien aikana it-ulkoistuksen matka on ollut melkoista vuoristorataa tai heiluriliikettä. Ulkoistus kukoisti 1980- ja 90-luvuilla, kun organisaatiot etsivät suuria säästöjä it-infraa supistamalla ja henkilöstöä ulkoistamalla. It-palveluja pidettiin veden tai sähkön kaltaisena perushyödykkeenä, joka kannatti antaa tähän erikoistuneiden palvelutarjoajien hoitoon. Tämä näkökulma kiteytyi Nicholas Carrin 2003 julkaisemassa esseessä "IT Doesn’t Matter".

Heiluriliike saavutti toisen ääripään vuonna 2011, kun Marc Andreessen ennusti "Software is Eating The World" -nimisessä kirjoituksessaan yritys-it:n laajamittaista teknologista ja taloudellista siirtymää, jossa valta siirtyy ohjelmistoyhtiöille.

Nyt kun lähes kaikkien it-päättäjien takaraivoissa jyskyttää ajatus bisnesten digitalisaatiosta, monissa organisaatioissa aletaan ymmärtää se, että yrityksen menestyminen riippuu sen kyvystä luoda teknologian avulla kilpailuetua, siis erottautua muista.

Kilpailijoista erottautuminen on kuitenkin kaikkea muuta kuin helppoa. Esimerkiksi pilvipalvelut tarjoavat lukemattomia vaihtoehtoja, joista päättäjien on vaikea valita juuri niitä oikeita, kilpailukyvyn takaavia ratkaisuja. Niinpä it-ulkoistus on tehnyt paluun kehiin. Digibisneksissä it-ulkoistuksen käyttövoimina ovat kasvu, asiakaskokemukset ja kilpailijoiden aiheuttamat häiröt, Cio.com kirjoittaa.

Ulkoistus vaatii oikean tilannekuvan

Asiakasyritysten kannalta tämä uusi strateginen suhde it-ulkoistuksen palvelutarjoajiin perustuu tilannekuvaan eli ymmärrykseen siitä, mitkä toiminnot kannattaa ulkoistaa ja mitkä ei.

Kuten tiedetään, pilvipalveluissa riittää vaihtoehtoja. It-päättäjät ovat nähneet myös sen, miten pilven aikaiset hyödyntäjät jättivät siirtymän lapsenkengissä paljon käytetyllä "lift-and-shift" -menetelmällä runsaasti pilvilaskennan mahdollisuuksia käyttämättä.

Pilvisiirtymässä tarvitaan yhä tilannekuvaa yrityksen ydinosaamisesta ja ymmärrystä niistä it-tehtävistä, jotka pitää hoitaa talon sisällä. Ja niistä, jotka kannattaa siirtää pilveen tai antaa sopimuksilla ulkopuolisten hoidettavaksi.

Strategisen it-ulkoistuksen kautta yritykset hyötyvät sellaisten ulkoistuksen palvelutarjoajien osaamisesta, jotka ovat jo osallistuneet satojen muiden asiakasyritysten pilvisiirtymään. Näiden uusien ulkoistussuhteiden pituus vaihtelee, joskus ne kestävät vain joitakin kuukausia ja joskus päättymättömän ajan tai niin kauan kun tarve vaatii.

Etätyö avaa kovan luokan kysymyksiä

Nopea siirtyminen etätöihin on viime aikoina pitänyt yritysten it-osastot kiireisinä. It-infraa ja ohjelmistoja on viilattu vastaamaan etätöiden vaatimia yhteyksiä. Tämä pandemian aiheuttama kriisi avaa yrityksille myös tilaisuuden arvioida it-toimintojaan ja resurssien käyttöä uudelleen.

Kannattaako kaikkia työntekijöitä yhdistellä hinnalla millä hyvänsä, jotta he voivat jatkaa rutiinien hoitoa kotoa käsin? Vai onko jo aika ulkoistaa näitä tehtäviä palvelutarjoajalle? Nämä ovat kovia kysymyksiä, joihin it-päättäjät varmasti alkavat etsiä vastauksia viimeistään koronakriisin helpottaessa.

Nykyisessä nopeassa etätyön siirtymässä tarvitaan paljon erilaisia it-myyjiä, kumppaneita, konsultteja tai hallinnoitujen palvelujen tarjoajia. Eikä tämänkään mutkikkaan prosessin kasassa pitäminen ole helppoa. Sitä paitsi koko harjoituksen päämääränä ei ole kustannusten säästäminen, vaan yrityksen resurssien tehokkaampi hallinta. Menestyminen vaatii tehokkaampaa yhteistoimintaa yrityksen ihmisten kesken.

It-ulkoistus ei ole enää kirosana

Digitalisaatio, pilvisiirtymä ja etätyöt vaativat it-päättäjiltä myös uutta otetta ulkoistussopimusten tekemiseen ja niiden hallintaan, kuten konsulttiyhtiö Accenture huomauttaa.

"Yritykset ovat entistä riippuvaisempia tiiviistä joukosta strategisia kumppaneita. Näiden kumppaneiden tehtävä ei ole pelkästään alentaa kustannuksia tai pienentää riskejä, vaan ennen kaikkea auttaa yrityksiä hyödyntämään uusien teknologioiden tarjoamia innovaatioita", Accenturen tutkijat kuvailevat asiakasyritysten suhteita ulkoistuksen palvelutarjoajiin.

Digisiirtymän palveluja tarjoavan DXC Technologyn strategiasta vastaava johtaja ja osakas Ken Corless muotoilee saman asian hieman toisella tavalla.

"Useimmat CIO:t ymmärtävät, että kyse ei ole pelkästä pilvestä. Päättäjät tietävät, että yritysten it-osastojen toimintoja pitää perusteellisesti rukata uudelleen, jotta kaikista firmoista voi tulla teknoyhtiöitä, niin kuin sanonta kuuluu", Corless pohtii.

Uusissa ulkoistussopimuksissa pitää olla tarkkana. Perinteisesti sopimukset laadittiin riskien pienentämiseksi ja häiriöiden välttämiseksi eikä suinkaan innovaatioiden luomiseksi. Kuten Everest Groupin osakas Jimit Arora sanoo, pelkän tehokkuuden varalle rakennettu sopimus täyttää huonosti kasvuun tähtäävät tavoitteet.

Asiantuntijoiden mielestä digitalisaatio, pilvipalvelut ja nyt viimein etätöiden siirtymä merkitsevät aiemmin melkeinpä kirosanana pidetylle it-ulkoistukselle uutta kukoistusta.