Verkon vapautta ja ihmisten oikeutta yksityisyyteen puolustava Electronic Frontier Finland – Effi ry on ehtinyt toimia jo 21 vuotta. Yhdistyksen alkuaikoihin eli vuosituhannen vaihteeseen verrattuna ihmiset ovat nyt paremmin tietoisia datan liikkeisiin liittyvistä riskeistä ja tietosuojasääntelyn olemassaolosta.