Tuloselvityksen pohjana käytettiin Tivin koostamaa Suomen 250 suurinta ict-yritystä -listausta, joka perustuu vuoden 2018 tilinpäätöstietoihin. Mukaan otettiin 110 suurinta yritystä. Alma Talentin toimitusten tietopalvelu keräsi listan perusteella tiedot sadan suurimman yrityksen toimitusjohtajien verotetuista tuloista.

Mukaan otettiin vain sellaiset henkilöt, jotka olivat toimineet toimitusjohtajana vuoden 2018 aikana. Mukana ei ole sellaisten yritysten toimitusjohtajia, joilla ei ole verotettavia tuloja Suomessa. Jos yrityksellä oli ollut useampi kuin yksi toimitusjohtaja vuoden 2018, mukaan otettiin suurimman osan vuotta toimitusjohtajana toiminut.

Toimitusjohtajien miljoonakerhoon pääsi viime vuonna kokonaistulojen perusteella 11 johtajaa. Miljoonakerho kasvoi kahdella jäsenellä edellisvuodesta. Ylivoimaisesti suurimmat kokonaistulot olivat jälleen Supercellin Ilkka Paanasella, joka ansaitsi lähes 110 miljoonaa euroa.

Lue lisää Tivistä.