Aikana ennen nopeita nettiyhteyksiä cd-rom-tekniikka mahdollisti multimediaelämysten eli ääntä ja kuvaa sisältävien videoiden ja niihin perustuvien sovellusten jakelemisen.

Mikrobitin silloinen sisarlehti Tietokone piti hyvälaatuisen videokuvan siirtämistä yhtenä cd-tekniikan olennaisimmista käyttötarkoituksista, suurten yksittäisten tiedostojen ja suurten ohjelmien jakelemisen lisäksi.

Ensimmäiset laservaloon perustuvat optiset levyasemat eli cd-asemat tulivat myyntiin jo 80-luvun puolivälissä. Aluksi cd-levyt tulivat kuluttajille tutuiksi musiikkilevyinä. Nekin olivat cd-rom-levyjä, joita kuluttaja pystyi vain lukemaan, mutta joille ei voinut kirjoittaa. Niiden jälkeen markkinoille saatiin kotona kirjoitettavia eli ”poltettavia” cd-r-levyjä, joihin pystyttiin kirjoittamaan tietoa vain kerran.

Cd-rw-levyille pystyikin sitten jo tallentamaan tietoa useita kertoja.

Ensimmäisten cd-asemien lukunopeus oli 150 kilotavua sekunnissa. Kun tekniikka kehittyi, yleistyi tavaksi markkinoida asemia ilmaisemalla lukunopeus monikertana: nelinopeuksisen aseman nopeus oli 4 kertaa 150 eli 600 kilotavua sekunnissa.

Marraskuussa 1995 Tietokone-lehti julkaisi suuren testin yli nelinopeuksisista cd-rom-asemista. Sitä pidettiin lehden mukaan ajanmukaisena järkevänä perusnopeutena: myynnissä oli tuolloin myös jo kahdeksannopeuksisiakin asemia.

Nopeudesta oli tosin lehden mukaan rajallisesti hyötyä vielä pariin vuoteen: suurin osa cd-romeista oli optimoitu kaksinkertaisen nopeuden asemille.

”Saatavilla olevien ohjelmien lisäksi moninkertaista nopeutta kuvaava siirtonopeus ei juuri vaikuta käytännön suorituskykyyn. Tämä näkyy hyvin pienillä tiedostoilla tehdyissä mittauksissa, joissa kahdeksankertaisen nopeuden cd-asemat olivat aivan samaa tasoa kuin nelinkertaista nopeutta käyttävät. Eron pienuus selittyy ennen kaikkea asemien hakunopeudella, jossa erot eivät ole kovinkaan suuret”, Tietokone-lehti kirjoitti.

Lehti suosittelikin suurimmalle osalle käyttäjistä mahdollisimman edullista nelinkertaisen nopeuden asemaa. Vertailun perusteella laitekohtaiset erot eivät olleet suuria. Toimitus valitsi 20 testatun mallin joukosta suosikeiksi Taec cd56e:n, Acer cd645a:n ja Nec 6Xi:n.

Ulkoisesti asemat olivat varsin samanlaisia, mitä nyt joissakin levy asetettiin ulos tulevaan kelkkaan ja joissakin syötettiin suoraa lovesta sisälle. Uusissa asemissa oli tavallisten musiikki-cd-levyn soittamista ajatellen äänenvoimakkuuden säätimet ja soitto- ja pikakelausnapit.