Python Software Foundation lopetti pythonin toisen täysversion tukemisen vuodenvaihteessa. Tämä tarkoittaa sitä, ettei uusia päivityksiä ja parannuksia ole enää luvassa.

Valtaosa yrityksistä on siirtymässä tai jo siirtynyt käyttämään python 3:a, mutta osa on edelleen jumissa kakkosversiossa. Jälkimmäisen ryhmän osalta tilanne näyttää huonolta, kirjoittaa InfoWorld.

ActiveState teetti vuoden 2019 lopulla kyselyn, jossa tiedusteltiin yli 1250 organisaatiolta ympäri maailman sitä, kuinka siirtymä python 2:sta kolmosversioon sujuu.

Vastaajista 37 prosenttia ilmoitti, että vähintään puolet heidän python-sovelluksistaan käyttää kielen kakkosversiota. Noin 60 prosenttia yrityksistä kertoi kyselyssä aikovansa siirtyä python 3:en.

Esteiksi python 3:en siirtymiselle mainittiin useimmin uuden täysversion oppiminen (20 %) , python 2 -sovellusten tukeminen (25 %), lähdekoodin muuttaminen kolmannen täysversion mukaiseksi (37 %) sekä testaaminen (40 %). Ylivoimaisesti suurimmaksi haasteeksi koettiin kuitenkin sopivien korvaajien löytäminen nykyisille paketeille (57 %).

ActiveStaten mukaan päänvaivaa tuottavat erityisesti vuonna 2017 lopetettu Mingwpy-projekti sekä 3d-mallinnus- ja animointiohjelmisto Autodesk Maya, joka hyödyntää python 2:a.

Ongelmallisten pakettien osuus kaikista python-paketeista on pieni, sillä useimmat toimivat vallan hyvin kolmosversiossa. Tämä kuitenkaan tuskin lohduttaa niitä yrityksiä, jotka tarvitsevat juurikin näitä ongelmatapauksia. Esimerkiksi Autodesk on kyllä harkinnut Maya-ohjelmiston päivittämistä python 3 -sopivaksi, mutta toistaiseksi virallista ilmoitusta asiasta ei ole kuulunut. Tiedossa ei myöskään ole, että kolmannet osapuolet olisivat tarjonneet apuaan tilanteen korjaamiseksi.

ActiveStaten kysely ei anna ruusuista kuvaa yritysten valmistautumisesta jo kauan tiedossa olleeseen päivämäärään, jolloin tuen on tiedetty loppuvan. Vain 18 prosenttia vastaajista kertoi työskennelleensä siirtymän eteen yli kahden vuoden ajan. Vastaajista 21 prosenttia kertoi työn olleen käynnissä alle puolen vuoden ajan, ja 28 prosenttia ilmoitti, ettei asian eteen oltu tehty vielä mitään.

Kyselyyn voi tutustua halutessaan tarkemmin täältä.