Älä usko unimittaria

Emfit QS+Active

Fitbit Versa

Garmin Vivosmart 3

Nokia Sleep

Oura Original

Samsung Gear Fit 2 Pro

Xiaomi MiBand 2

Sleep as Android Verrokkisovellus

Unimittareiden tarkkuudessa on todella suuret erot, ja parhaidenkin tulokset ovat lähinnä suuntaa antavia. Osassa mittareista tulokset vaikuttavat enemmän nopalla heitetyiltä, kun taas osa kertoo unestaan kiinnostuneelle hyödyllistäkin tietoa, kunhan siihen vain osaa suhtautua oikein. Unihäiriöiden tunnistamiseen nykymittareista ei käytännössä ole.

Kun unen laatua tutkitaan lääketieteessä, käytetään unipolygrafiaa eli polysomnografiaa. Vertasimme tällaisen psg-laitteen mittaamia tuloksia seitsemään laitteeseen ja yhteen älypuhelinsovellukseen.

Testissämme on mukana nippu aktiivisuusrannekkeita ja muita rannelaitteita, kaksi patjan alle asennettavaa anturia, älysormus sekä verrokkina toimiva älypuhelinsovellus.

Kuluttajille tarkoitetut unta mittaavat laitteet seuraavat yleensä lähinnä liikettä kiihtyvyysanturiensa avulla. Käyttäjän tulkitaan nukahtaneen, kun liikettä ei ole havaittu riittävän pitkään aikaan. Osa laitteista täydentää mittausta seuraamalla pulssia. Esimerkiksi rem-unta voidaan yrittää erottaa muista vaiheista sykevälivaihtelua analysoimalla.

Pulssin mittaustavat vaihtelevat laitteesta riippuen. Valtaosa tämän testin laitteista käyttää optisia lukijoita, jotka perustuvat fotopletysmografiaan eli ppg-mittaukseen. Siinä sykettä mitataan esimerkiksi ranteesta havainnoimalla verisuonten paisumista ja kutistumista valon heijastumista käyttäen.

Patjan alle sijoitettavat mittarit kuten Emfitin QS+Active ja Nokia Sleep perustuvat ballistokardiografiaan, jossa syke mitataan sydämen sykkeen aiheuttaman mekaanisen liikkeen perusteella. Molemmat patjanalusmittarit toimivat valmistajiensa mukaan jopa todella tuhtien eli kymmenien senttien paksuisten patjojen alla. Tässä testissä mittarit oli asetettu noin viiden sentin paksuisen petauspatjan alle.

Testin perusteella pulssin mittaus toimii tarkasti kaikissa niissä laitteissa, jotka sitä tekevät.

Lääketieteessä uni jaetaan viiteen vaiheeseen, hereilläolo mukaan luettuna. Kevyimmässä n1-unessa nukkuja on unen ja valveen rajamailla, n2-tasolla jo selvästi unessa. Nykyluokituksessa n3 on syvää unta, joka on havaittavissa esimerkiksi aivojen delta-aaltojen lisääntymisenä. Rem-unessa aivojen aktiivisuus lisääntyy ja unien näkeminen on vilkasta.

Unen vaiheet seuraavat toistaan yleensä säännönmukaisesti kevyestä syvempään noin 1–2 tunnin syklissä. Syvä uni painottuu yleensä alkuyöhön, rem-uni aamuun. Polysomnografia tunnistaa vaiheet tarkasti.

Valtaosa testin laitteista ilmoittaa mittaavansa ainakin syvää unta ja kevyttä unta. Poikkeuksena on Samsungin Gear Fit 2 Pro, joka kertoo vain liikeanturin perusteella käyttäjän levottoman ajan määrän, kevyen liikkeen määrän ja liikkumattomuuden määrän. Xiaomin MiBand 2 ja Garminin Vivosmart 3 jakavat yön kevyeen ja syvään uneen ja loput antavat arvioita myös rem-unen määrästä.

Kaikki testin laitteet pyrkivät tunnistamaan käyttäjän nukkumaanmenon automaattisesti. Tunnistuksen tarkkuudessa on silti isoja heittoja.

American Academy of Sleep Medicinen määritelmän mukaan ihminen on nukahtanut, kun hän on 30 sekunnin ajanjaksolla ainakin 15 sekuntia unessa aivoaaltojen perusteella. Aivoaaltoja voidaan mitata vain eeg-mittauksella, joka on osa myös polysomnografiaa. On siis ymmärrettävää, että pelkästään liikettä ja pulssia mittaaville laitteille nukahtamisajan määrittely on vaikeaa.

Referenssilaitteen mukaan koehenkilö on nukahtanut runsaassa kuudessa minuutissa n1-tason uneen eli torke­uneen vajaaksi kymmeneksi minuutiksi, herännyt pariksi minuutiksi ja siirtynyt lyhyen n1-jakson jälkeen hieman syvempään n2-uneen ja siitä syvään n3-uneen.

Mittareista vain Fitbit tunnistaa tapahtuman eli ensimmäisen nukahtamisen ja lyhyen heräämisen kunnolla, tai ainakin se on ainoa, joka esittää tapahtuman kunnolla aikajanalla. Muut mittarit joko väittävät mitattavan nukahtaneen heti ensimmäisellä kerralla kunnolla tai laskevat unen alkaneen vasta ensimmäisen heräämisen jälkeen. Käytännössä n1-tason unta ei siis tunnisteta kunnolla.

Unen vaiheiden erottaminen toisistaan vaikuttaisi olevan suurin ero lääketieteellisen tason mittauksen ja kuluttajalaitteiden välillä.

Verratessa kuluttajalaitteiden tuottamia univaiheiden kuvaajia polysomonografian tuloksiin, positiivisesti tulkitsemalla voi sanoa, että moni laitteista tunnistaa univaiheet suurin piirtein.

Käytännössä tunnistamisen taso jää kuitenkin kaikilla laitteilla siihen, että tietyn kellonajan tietämillä käyttäjä on tosiaan ollut syvässä unessa, mutta esimerkiksi syvän unen kesto tai sen mahdolliset keskeytykset vaikuttavat enemmän nopalla heitetyiltä. Kaaviokuva univaiheista on siis samansuuntainen, mutta selvästi epätarkempi. Usein pienet siirtymät vaiheiden välillä jäävät täysin huomaamatta.

Pelkkään liikkeeseen nojaaminen unen tunnistamisessa aiheuttaa myös sen, että esimerkiksi televisionkatselu tai kirjan lukeminen ilta-aikaan voi rekisteröityä unen alkamiseksi, mikä sotkee koko yön mittaustulokset. Lisäksi liikkeen käyttö ainoana lähteenä voi muutenkin pettää pahasti. Jos käyttäjä makaa sängyssä valveilla, mutta täysin liikkumatta, mittari voi aamulla väittää yön olleen levollinen ja unta olleen paljon.

Testissä paremmin suoriutuneissa mittareissa kuten Fitbitissä, Ourassa, Emfitissä ja Nokiassa, jotka oikeasti hyödyntävät sykedataa unen seurannassa, vastaavaa ei tapahdu ihan niin helposti. Esimerkiksi Oura luulee välillä televisionkatselua nukkumis­yritykseksi, mutta se kuitenkin tunnistaa käyttäjän olleen liikkumattomuudesta huolimatta hereillä.

Moni unimittari vaikuttaisi paikkaavan datan puutetta rohkeilla keskiarvoihin perustuvilla arvauksilla. Oletusten vuoksi kuluttajamittarit eivät välttämättä sovellu epätavallisesti tai huonosti nukkuvien avuksi tai unen seurantaan.

Sovellukset esittävät dataa unesta hyvin vaihtelevasti. Joukosta erottuvat edukseen Oura, Fitbit, Nokia Sleep ja Emfit. Ne koostavat unesta polysomnografian tulosta muistuttavan aikajanan eri univaiheineen. Grafiikka on havainnollinen, mutta kuten aiemmin todettu, tuloksiin kannattaa suhtautua suuntaa antavina arvioina eikä tarkkoina esityksinä univaiheiden pituuksista.

Oura, Nokia ja Emfit laskevat unelle omaa pisteytystään, jossa huomioidaan hieman laitteesta riippuen erilaisia muuttujia kuten unen kesto, palautumisen kannalta tärkeiden syvän unen ja rem-unen määrät, säännöllisyys ja esimerkiksi leposyke yöllä.

Pisteytys on kätevä väline, joka antaa yhdellä silmäyksellä kuvan edellisyön unesta, kunhan sitä oppii tulkitsemaan oman unensa osalta.

Erityisesti Oura, Fitbit ja Emfit tarjoavat hyvän näkymän myös pidemmän aikavälin trendeihin, jotka voivat paljastaa esimerkiksi pidempiaikaisen heikentyneen unensaannin.

Oura ja Emfit tarjoavat lisäksi paljon tietoa palautumisesta, mikä sopii hyvin yhteen unimittauksen kanssa. Etenkin Emfitillä on paljon monipuolista sykedataa erilaisina havainnollisina käyrinä. Myös Oura kertoo sykevälivaihtelusta yön aikana, mikä on hyvä mittari palautumiselle. Ainoana mittarina se kertoo myös ruumiinlämmön.

Ouran tarjoamat konkreettiset neuvot uni- ja pulssidatan perusteella ovat selkeitä. Sovellus esimerkiksi kertoo minä päivinä kannattaa urheilla kovempaa ja minä päivinä säästellä voimiaan sen perusteella, kuinka yö on sujunut. Muut mittarit lähinnä tarjoavat datan, mutta jättävät tulkinnan käyttäjälle.

Kaikki testin rannelaitteet ovat pääasiassa aktiivisuusrannekkeita, joissa unen mittaus on vain yksi ominaisuus.

Tämän testin tuloksia ei voi pitää täysin lopullisena totuutena mittareiden tarkkuudesta, sillä kuluttajamittarit ovat herkkiä mittausvirheille. Niiden poissulkeminen vaatisi useampia öitä referenssimittarin kanssa ja tulosten keskiarvoistamista.

Olemme kuitenkin testanneet laitteita varsinaisen mittausyön lisäksi usean yön ajan paremman yleiskuvan saamiseksi laitteiden tulosten suhteista. Siksi voimme luottavaisin mielin tehdä jonkinlaisia johtopäätöksiä niiden sopivuudesta unen mittaukseen.

Merkittävin johtopäätös on se, että unimittaus nykyisillä kuluttajalaitteilla ei ole erityisen tarkkaa. Etenkin Samsungissa, Xiaomissa ja Garminissa unimittaus vaikuttaisi olevan mukana vain siksi, että sellainen pitää aktiivisuusrannekkeessa olla. Niiden tulosten perusteella voi päätellä lähinnä unen kokonaispituuden parinkymmenen minuutin tarkkuudella.

Sekin voi sinänsä olla tärkeä tieto ja monelle riittävä mittari nukkumisen seurantaan. Univaiheiden seuranta tai sykkeen mittaus yöllä ei välttämättä tuo kaikille erityistä lisäarvoa. Etenkin ihmiselle, jolle nukkuminen on helppoa, unen pituutta mittaava laite voi olla riittävä muistutus huolehtia kunnollisesta unensaannista.

Toisaalta mittaus on mukavaa ja kun seurantaa halutaan tehdä tosissaan, univaiheet ovat oleellinen osa kokonaisuutta. Vaikka univaiheiden arviot ovat testin kaikissa laitteissa lähinnä suuntaa antavia, niistäkin saa jo vinkkejä parempaan nukkumiseen. Esimerkiksi alkoholin nauttimisen ja syvän unen vähenemisen yhteys voi kannustaa parempiin elämäntapoihin tai tulosten perusteella voi pyrkiä optimoimaan omaa fyysistä harjoitteluaan.

Univaikeuksista kärsivälle kuluttaja­mittareista ei välttämättä ole suurta apua tarkempaan diagnosointiin, mutta toisaalta esimerkiksi jatkuvat heräilyt yöllä voivat kertoa häiriöistä, joita olisi syytä tutkia ammattilaisen eli lääkärin avustuksella.

Testituloksia lukiessa kannattaa ottaa huomioon, että kaikkien laitteiden tulokset eivät ole yhteismitallisia. Siksi laitteet, jotka eivät erikseen erottele esimerkiksi rem-unta vaan jakavat yön omien asteikkojensa mukaan, jäävät pisteytyksessä tappiolle. Käyttäjän kannalta kuitenkin myös epästandardi asteikko voi olla informatiivinen, kunhan sitä oppii tulkitsemaan. Samoin esimerkiksi Fitbit, joka ei kerro erikseen sykedataa unen ajalta, menettää lopputuloksissa yhden pisteen.

Testin perusteella unestaan tarkemmin kiinnostuneen kannattaa hankkia laite, joka mittaa liikkeen lisäksi yön aikaista pulssia. Ilman sitä tulokset jäävät väkisinkin pintapuolisiksi.

Käytännössä kannattaa harkita Fitbitin niitä laitteita, joissa on jatkuva pulssimittaus, Ouran sormusta tai Emfitin ja Nokian patjanalusmittareita. Laitteen valinta riippuu omista tarpeista. Jos unen lisäksi kiinnostaa urheilusta palautuminen, Oura ja Emfit tarjoavat parhaan datan. Pelkästä unesta taas riittävästi saa tietoa myös Fitbiteillä ja Nokia Sleepillä, jotka ovat lisäksi halvempia.

Jos taas lähinnä haluaa tietää karkean arvion siitä, kuinka monta tuntia on nukkunut, halvemmatkin laitteet riittävät. Niissä univaiheiden analyysi kannattaa kuitenkin jättää huomiotta.

Aktiivisuusranneke, unimittari vai yhdistelmä?

Osa tämän testin laitteista on myös enemmän tai vähemmän hyviä aktiivisuusrannekkeita, jotka unen seurannan lisäksi laskevat askeleita tai jopa mittaavat urheilusuorituksia. Ouran sormuskin seuraa jonkin verran aktiivisuutta, mutta sen päähuomio on unessa.

Jos unen lisäksi on kiinnostunut urheilun tai yleisen aktiivisuden seurannasta, yhdistelmälaitteella voi säästää rahaa. Testin perusteella unta ja aktiivisuutta yhdessä mittaa parhaiten Fitbitin Versa, joka ei kuitenkaan gps-paikannuksen puutteen vuoksi ole erityisen hyvä urheilukello. Samsungin ja Garminin laitteet häviävät etenkin unen mittauksessa Fitbitille.

Toisaalta Fitbitin unimittaus ei ole erityisen optimaalinen urheilijalle, joka kaipaa myös tietoja palautumisesta, sillä se ei mittaa esimerkiksi sykevälivaihtelua yöllä tai oikeastaan muutakaan sykedataa. Se on harmillinen puute, jonka korjaaminen nostaisi Fitbitin hyödyllisyyttä ja vastinetta rahalle roimasti.

Kunnollista palautumisdataa tarjoavat vain Oura ja Emfit, jotka ovat jo valmiiksi testin kalleimmat laitteet. Niiden kaveriksi urheilusta kertomaan on kuitenkin hankittava erillinen kello.

Näin testasimme

Vertasimme kuluttajatason unimittareita lääketieteellisen tason ­polysomnografiatutkimukseen yhden yön ajalta. Tuloksista tallennettiin unen kokonaispituus, kevyen-, syvän- ja rem-unen sekä valveen osuudet, arvioitu nukahtamisaika sekä ilmoitettu keskimääräinen leposyke.

Polysomnografian tuloksista univaiheiden osuuksien referenssi­arvoina käytettiin total sleep time -muuttujaa, johon on laskettu mukaan pelkästään unessa vietetty aika.

Kaikki testatut laitteet eivät ilmoita kaikkia pisteytyksessä huomioituja lukemia. Näissä tapauksissa laite on saanut nolla pistettä tältä osa-alueelta. Osassa laitteista esimerkiksi nukahtamiseen kulunut aika on johdettu käsin laskemalla sovelluksen ja referenssimittarin tuloksista.

Referenssimittauksen lisäksi laitteita käytettiin useamman yön ajan yhdessä ja erikseen. Arviot käytettävyydestä, sovelluksista ja muista ominaisuuksista perustuvat pidemmän ajan kokemukseen.

Mikä on polysomnografia?

Tämän testin referenssimittauksena käytetty polysomnografia- eli psg-tutkimus on paras ja tarkin tapa unen ja sen vaiheiden mittaamiseen. Sitä käytetään tieteellisessä tutkimuksessa unen mittaamiseen ja terveydenhoidossa unihäiriöiden tunnistamiseen.

Tutkimuksessa koehenkilöön kiinnitetään joukko antureita, jotka mittaavat kaikkea aivosähkökäyrästä sydämen sykkeeseen, hengitykseen, silmien liikkeeseen ja lihasten jännitykseen sekä liikkeeseen. Menetelmällä voidaan tunnistaa tarkasti nukahtamisviiveet, levottomat jalat ja esimerkiksi unenaikaiset hengityskatkokset ja vuorokausirytmin ongelmat.

Polysomnografiatutkimus on kuitenkin työläs ja kallis, joten tarvetta kevyemmille ja edullisille mittauksille olisi. Lisäksi poly­somnografian toteuttamiseen tarvittava anturimäärä saattaa jopa haitata koehenkilön nukkumista.

Valheellista tarkkuutta

Testin paljastamaa heikkoa tarkkuutta ei uskoisi useimpien unimittareiden tulossivuja katsellessa.

Sovellukset antavat toinen toistaan näyttävämpiä graafisia esityksiä yön kulusta ja univaiheista. Kuvaajien vieressä ilmoitetaan yleensä tarkat prosenttilukemat kullekin univaiheelle ja joissain tapauksissa näihin lukemiin perustuvat sanalliset arviot siitä, oliko uni hyvää ja oliko sitä riittävästi.

Tuloksista tulee mieleen, että olisikohan graafit ja prosenttilukemat syytä varustaa jonkinlaisella vastuu­vapaus­lausekkeella ja ilmoituksella siitä, että lukemilla ei välttämättä ole kovinkaan paljon tekemistä todellisuuden kanssa.

Toinen vaihtoehto voisi olla lääketieteellisten kuvaustapojen käytöstä luopuminen. Sen sijaan, että yritetään matkia polysomnografian tuloksia heikoilla eväillä, tulokset voisi esittää tavalla, josta ei synny väärää kuvaa absoluuttisesta tarkkuudesta.

Koska itsesuggestion voima on valtava, pieleen mennyt arvio voi vaikuttaa koko päivään. Pahimmillaan tavallinen kevyt väsymys voi pilata päivän, jos unimittarin arvio unen laadusta on murskaava. Toimii efekti tietysti toisinkin päin. Positiivinen arvio rauhattomalta tuntuneen yön jälkeen voi virkistää juuri sopivasti.

Kaikesta huolimatta tämä testaaja aikoo jatkaa unen seurantaa myös tulevaisuudessa. Uskon tuloksista olevan aitoa hyötyä, kunhan niitä oppii kunkin laitteen osalta tulkitsemaan omalla kohdallaan.

Tarkka ja edullisempi patjan alle

Nokia Sleep

Hinta: 130 €

7,6 /10 Nokia Sleep on Emfitin lisäksi testin toinen patjan alle asetettavista unimittareista. Aktiivisuuden seurantaan vaaditaan siis erillinen mittari.

Sleep tunnistaa hyvin asettumisen sänkyyn ja sieltä poistumiset, mutta unen alun se tunnistaa huonosti. Kevyen unen kokonaismäärän Sleep arvioi hyvin, mutta rem-unen ja syvän unen määrät heittävät selvästi. Sleepin mittaama unen kokonaispituus jää parikymmentä minuuttia todellisuutta lyhyemmäksi, mikä on keskiverto suoritus.

Keskimääräisen leposykkeen mittaus on tarkkaa, kuten muillakin laitteilla, jotka sitä tekevät.

Yön tuloksista on tarjolla kohtalaisen selkeä tiivistelmä ja yksittäinen nopeasti tietoa tarjoava pistelukema, johon lasketaan eri osa-alueiden tuloksia. Univaiheita esittävä graafi on varsin karkea ja lähinnä suuntaa antava. Tarjolla on myös pidemmän aikavälin trendejä seuraava näkymä.

Sleep kuuntelee myös kuorsausta, jos vieressä ei nuku kumppania, joka ilmoittaa asiasta.

Erikoisuutena Sleepin voi yhdistää automaatioalusta IFTTT:hen kotiautomaatiota varten. Sen avulla voi esimerkiksi sammuttaa tietyt valot ja laittaa lukuvalon päälle automattisesti, kun käyttäjä asettuu sänkyyn.

Nokia Sleepin univaiheiden mittaus on testin osuvinta, mutta sovelluksen tarjoama tieto on hieman karkeahkoa eikä tarjolla ole esimerkiksi tietoa sykevälivaihtelusta. Hintaansa nähden se on kuitenkin hyvä ostos.

Arvosana Hinta-laatusuhde

***½_ €€€€-

Hyvää

Testin tarkin mittaus

Huonoa

Syketieto jää vajaaksi

Pointti

Edullinen ja tarkka patjanalusmittari

Tarkasti mittaava sormus

Oura Original

Hinta: 330 €

7,6 /10 Oura on älysormus, joka mittaa unta ja päivittäistä aktiivisuutta. Sen pääpaino on unen ja palautumisen seurannalla eikä se mittaa esimerkiksi urheilusuorituksia.

Unen pituuden Oura arvioi todellista lyhyemmäksi, sillä se vaikuttaisi tulkitsevan hyvin kevyen n1-tason unen hereillä oloksi. Sormus tunnistaa rem-unen ja kevyen unen määrät kohtalaisen tarkasti, mutta kuten useimmat muut mittarit, sekin aliarvioi syvän unen määrän selvästi alakanttiin.

Univaiheita esittävässä graafissa vaiheet osuvat kohdalleen vain pääpiirteittäin ja nyanssit sekä tarkkuus puuttuvat.

Sykemittaus osuu kohdalleen ja Oura kertoo myös palautumisesta sykevälivaihtelun avulla. Ainoana joukosta se mittaa myös ruumiinlämmön, jonka suuret heittelyt voivat vihjata esimerkiksi tulossa olevasta flunssasta.

Ouran vahvuus on sen antamissa konkreettisissa liikunta- tai leposuosituksissa, joita sovellus antaa aktiivisuuden ja muun mittausdatansa perusteella. Siltä osin se päihittää lähinnä raakaa dataa tarjoavan Emfitin. Pilvipalvelun kautta dataan voi silti halutessaan porautua syvällekin.

Oura mittaa vain askelia ja liikeaktiivisuutta. Muut käsin lisätyt liikuntasuoritukset muutetaan vastaamaan laskennallisia askeleita, joita sovellus käyttää rasitustason kokonaisarviointiin.

Ouran huonoin puoli on sen hinta ja ensimmäisen mallin osalta myös isohko koko sekä heikko akkukesto. Oura on julkistanut uuden pienemmän version sormuksestaan, mutta se ei ehtinyt mukaan testiimme.

Arvosana Hinta-laatusuhde

***½_ €€---

Hyvää

Käytännönläheinen ohjeistus

Huonoa

Heikko akkukesto, hinta

Pointti

Apua elämäntapojen optimointiin

Paljon dataa urheilijalle

Emfit QS+Active

Hinta: 320 €

7,5 /10 Emfitin patjan alle sijoitettava QS+Active-unimittari keskittyy urheilijoiden palautumisen mittaamiseen unen aikana. Qs+Active on Ouran kanssa testin kalleimpia laitteita.

Patjan alle sijoitettava anturi on kätevä vaihtoehto silloin, jos tarkoituksena on seurata pelkästään unta ja urheilun sekä aktiivisuuden seurantaan on käytössä muita välineitä.

Emfit tarjoaa paljon dataa ja tulosten hyödyntäminen vaatii syventymistä. Palvelu ei erityisesti auta analyysin teossa esimerkiksi konkreettisilla ohjeilla Ouran tapaan, vaikka tulkintaohjeita on sinänsä tarjolla.

Mittausyönä Emfit arvioi unen selvästi lyhyemmäksi kuin referenssilaite. Ero johtui pääasiassa nukahtamisen virhearviosta ja siitä, että Emfit mittasi lyhyttä heräilyä sisältäneen jakson kokonaan hereilläoloksi. Muiden kuluttajalaitteiden tapaan Emfit ei vaikuttaisi tunnistavan nyansseja erityisen hyvin.

Muutoin tulokset olivat kohtalaisesti linjassa referenssimittauksen kanssa. Emfit tunnisti syvän unen ja rem-unen jaksot, mutta arvio pituudesta heitti yleensä selvästi. Etenkin syvän unen määrän Emfit arvioi selvästi alakanttiin. Mitattu leposykkeen keskiarvo oli tarkka.

Emfitin parasta antia ovat unen mittauksen sijasta liikunnasta palautumisen analyysi kuten sykevälivaihtelu ja valmistajan omat mittarit palautumiselle. Siksi Emfit sopii ennen kaikkea palautumisesta kiinnostuneelle urheilijalle, joka on valmis näkemään vaivaa tulosten analysoimiseksi. Myös unenmittaus on riittävän suuntaa-antava.

Arvosana Hinta-laatusuhde

***½_ €€---

Hyvää

Kattava palautumisen mittaus

Huonoa

Sekavahko data, hinta

Pointti

Paras mittari palautumiseen

Tarkka kompromissi

Fitbit Versa

Hinta: 200 €

7,2 /10 Fitbit Versaa markkinoidaan älykellona, mutta todellisuudessa se ei juuri eroa yhtiön aktiivisuurannekkeista. Gps-paikannuksen puuttuessa se ei ole paras laite urheiluun.

Unen pituuden mittaus heittää, sillä Versa on havainnoivinaan referenssiä pidempiä hereilläolojaksoja yön aikana. Muutoin laite tunnistaa valveen rajamailla käynnit poikkeuksellisen hyvin. Syvää unta Versa mittaa selvästi alakanttiin ja rem-unta yläkanttiin. Muiden laitteiden tapaan Versa tunnistaa unijaksot, mutta ei osaa arvioida niiden pituutta hyvin.

Vaikka Versa käyttää esimerkiksi sykevälivaihtelun tietoja univaiheiden tunnistamiseen, se ei kerro yön aikaisia syketietoja käyttäjälle. Tiedoista olisi hyötyä esimerkiksi palautumisen arvioinnissa.

Unidatan esillepano on selkeää ja tuloksia on helppo verrata aiempiin öihin ja esimerkiksi pitkän ajan keskiarvoihin.

Aktiivisuurannekkeena Fitbit on joukon parhaimmistoa. Fitbitin sovellus on selkeä ja havainnollinen ja se toimii hyvin niin askelmittauksessa kuin urheilussakin, jos gps-paikannuksen puute ei haittaa. Akku kestää noin viikon.

Versan tulokset unimittauksen osalta pätenevät muihinkin pulssimittauksella varustettuihin Fitbitin rannelaitteisiin.

Älykellona Versa taas ei ole kummoinen eikä pärjää esimerkiksi Samsungin Gear Fit 2 Prolle. Android-laitteilla kellon ja puhelimen välinen yhteys on välillä huono eivätkä ilmoitukset tule perille.

Fitbit Versa on erittäin hyvä unimittari selkeällä sovelluksella, mutta sykedatan puutteen vuoksi se ei sovi esimerkiksi palautumisen seurannasta kiinnostuneelle urheilijalle.

Arvosana Hinta-laatusuhde

***__ €€€--

Hyvää

Havainnolliset tulokset

Huonoa

Sykedatan puute

Pointti

Hyvä mittari aktiivisuuteen ja uneen

Kallis perusranneke

Garmin Vivosmart 3

Hinta: 130 €

6,3 /10 Garmin Vivosmart 3 on ulkonäöltään pelkistetty ja erittäin kevyt aktiivisuuranneke, joka on kuitenkin tarkoitettu myös urheiluun. Siinä on panostettu erityisesti akkukestoon.

Vivosmartin unenseurantaominaisuudet ovat pelkistetyt. Laite jakaa unen vain kevyeen ja syvään uneen, eikä yritäkään mitata rem-unta erikseen. Garminin arvio unen kokonaispituudesta on testin tarkimmasta päästä. Garmin kuitenkin mittaa syvän unen määrän todella rankasti yläkanttiin. Graafinen esitys unijaksoista on todella summittainen ja karkea, mutta jaksot osuvat kuitenkin jotenkuten kohdalleen.

Sovelluksessa on oma näkymänsä liikeaktiivisuudelle unen aikana. Juuri muuta dataa Garmin ei unesta tarjoa. Sovellus ei kerro esimerkiksi syketietoja. Koostesivulla on kuitenkin sinänsä havainnollinen lista edeltävien päivien unen pituudesta ja syvän sekä kevyen unen määristä. Harmillisesti lukemilla ei vaikuttaisi testin perusteella olevan juuri todellisuuspohjaa.

Urheilulaitteenakin Vivosmart 3 on puutteellinen, sillä siinä ei ole gps-paikannusta. Pulssimittaus ranteesta ei yllä parhaiden rannemittareiden tasolle. Akkukesto yltää jopa pariin viikkoon.

Garminin sovellus tarjoaa kohtalaisen yleiskuvan päivän aktiviteeteista, mutta eri valikoita on liikaa, mikä tekee sovelluksesta sekavan.

Garmin Vivosmart 3 tarjoaa lähinnä aktiivisuusrannekkeen perustoiminnot, mutta on silti kohtalaisen kallis. Lähes vastaavat unitoiminnot tarjoaa selkeästi halvempi Xiaomi MiBand 2.

Arvosana Hinta-laatusuhde

**½__ €€---

Hyvää

Pitkä akkukesto

Huonoa

Karkea mittaus, hinta

Pointti

Liian kallis

Halpa perusmittari

Xiaomi MiBand 2

Hinta: 40 €

5,4 /10 Xiaomi MiBand 2 on testin halvin laite selvällä erolla. Vaikka ominaisuuksia on hinnan vuoksi karsittu, MiBandilla on omat vahvuutensa.

Xiaomi on Samsungin ja Garminin tapaan päätynyt käyttämään omia mittareitaan unen luokittelussa. MiBand laskee vain syvää unta ja kevyttä unta. Unen kokonaispituuden ja nukahtamisen arviointi on suurin piirtein sinne päin, mutta esimerkiksi syvää unta MiBand laskee tapahtuneen selvästi todellisuutta vähemmän.

Kokonaisuutena Xiaomi ei tarjoa erityisen hyödyllistä tietoa unesta. Ainoa oikeasti hyödyllinen metriikka vaikuttaisi olevan unen kokonaispituus. Testiyön perusteella muut tulokset muistuttavat lähinnä huonoa arvausta. MiBand ei esimerkiksi tunnistanut toista yöllistä heräämistä ja sängystä nousua.

MiBandin paras puoli on sen loistava akkukesto. Laite kestää valmistajan lupausten mukaan helposti 20 päivää eli jopa paremmin kuin Garminin Vivo­smart 3. Silti ranneke osaa ilmoittaa tulevista puheluista värinällä, mikä on erittäin hyödyllinen ominaisuus.

Aktiivisuusrannekkeena MiBand tarjoaa enemmän vastinetta rahalle. Se laskee askelia tarkahkosti ja tallentaa sisä- ja ulkojuoksuaktiviteetit. Tarkat pituudet ja nopeudet saa talteen puhelimeen. Järkeviä sykelukemia MiBand ei tarjoa.

Xiaomi MiBand 2 voi olla hyvä valinta, jos haluaa vain perustason aktiivisuusrannekkeen askelia laskemaan eikä ole valmis sijoittamaan laitteeseen enempää. Unimittariksi tai urheilulaitteeksi se on vain välttävä.

Arvosana Hinta-laatusuhde

**___ €€€€-

Hyvää

Halpa hinta

Huonoa

Mittauksen summittaisuus

Pointti

Halpa laite perusmittaukseen

Urheiluun, ei nukkumiseen

Samsung Gear Fit 2 Pro

Hinta: 180 €

4,7 /10 Samsung Gear Fit 2 Pro on älyominaisuuksiin painottuva isonäyttöinen urheiluranneke. Unimittarina se ei ole hyvä.

Gear Fit 2 Prossa unimittauksen yhteydessä ei edes puhuta unen virallisista vaiheista, vaan Samsung Health -sovelluksessa listataan vain levoton, kevyt ja liikkumaton nukkuminen. Laite kuitenkin arvioi nukahtamisajan hyvin ja unen kokonaismäärän arvio on testijoukon paremmasta päästä.

Kokonaisaikaa lukuun ottamatta Gear Fit 2 Pron tarjoama unidata on kohtalaisen hyödytöntä. Samsung Healthin piirtämä graafi yön kulusta ei oikeas­taan kerro mitään eikä sovellus kerro esimerkiksi yön aikaista sykettä.

Yön aikana Samsungin iso ja kirkas näyttö muuttuu häiriötekijäksi, sillä se heräilee itsekseen liikkeestä, ellei laitetta laita erikseen hiljaiseen tilaan.

Urheilun seurantaan Gear Fit 2 Pro sopii sen sijaan hyvin. Tarjolla on useampia sovelluksia, ja sisäänrakennetun paikannuksen myötä puhelinta ei tarvitse kuljettaa mukana. Pulssimittaus ranteesta on kohtalaisen tarkka, mutta ei välttämättä riitä tarkasta sykedatasta kiinnostuneelle.

Älykello-ominaisuudet eli esimerkiksi ilmoitukset toimivat hyvin. Älykellomaisuus on myös ongelma, sillä se pirstoo käyttökokemuksen useisiin eri sovelluksiin. Pääasiallinen terveystietoa keräävä sovellus Samsung Health ei pärjää kilpailijoilleen.

Samsung Gear Fit 2 Prota ei kannata hankkia unimittariksi, mutta fitness-rannekkeena se on erittäin hyvä.

Arvosana Hinta-laatusuhde

**___ €€---

Hyvää

Hyvä

urheiluranneke

Huonoa

Ei sovin unen mittaamiseen

Pointti

Vain perustason unimittaus

Nopan­­heittoa

VERROKKISOVELLUS

Sleep as Android

Hinta: ilmainen

4,9 /10 Sleep as Android on puhelimeen asennettava sovellus, joka mittaa unta, kun puhelin on asetettu yöksi nukkujan viereen. Se toimii testissämme verrokkina siitä, miten älypuhelinsovellus seuraa unta.

Käytännössä seuranta perustuu pelkkään kiihtyvyysanturiin. Lisäksi sovelluksen voi asettaa käyttämään mikro­fonia esimerkiksi kuorsauksen tunnistamiseen.

Testin perusteella Sleep as Android ei anna erityisen hyödyllistä tietoa unesta. Sleep as Android väittää kertovansa syvästä ja kevyestä unesta ja se vihjailee myös rem-unen mittaamisesta. Käytännössä sovelluksen arviot univaiheista eivät perustu mihinkään. Tuloksista saisi täydellisiä makaamalla koko yön puhelimen vieressä hereillä, mutta täysin liikkumatta.

Pelkkään kiihtyvyysanturiin nojaavien sovellusten ainoa järkevä käyttötarkoitus on pitää kirjaa unen määrästä

Sovellus oli testijoukosta ainoa, joka ei tunnistanut yhtään yöllistä heräämistä – eikä edes kahta sängystä nousua.

Varsinaisen mittauksen jäädessä köykäiseksi sovellus tarjoaa paljon erilaisia lisäominaisuuksia kuten herätyskellon, joka yrittää herättää käyttäjän sopivaan kevyen unen aikaan. Tarjolla on myös tuutulauluja illalle sekä paljon tilastoja, joihin ei kuitenkaan kannata luottaa.

Sovellusta ei kannata käyttää unensa mittaamiseen, mutta se voi toimia tilastointivälineenä, jos haluaa käyttää sen tarjoamaa herätyskelloa.

Arvosana Hinta-laatusuhde

**___ –

Hyvää

Ilmainen,

yksinkertainen

Huonoa

Olemattomat tulokset

Pointti

Unen pituuden seurantaan

Anturit kiinni. Polysomnografian tarkkuus perustuu aivoaaltojen mittaukseen päähän asetetuilla antureilla.
Kaikki käytössä. Laitteita testattiin yhdessä ja erikseen useiden öiden ajan.