Youtuben ”katso seuraavaksi” -suosituksilla on valtaa. Jopa 70 prosenttia kaikista Youtuben saamista sivulatauksista seuraa palvelun omista suosituksista.

Niinpä Youtube ilmoitti tammikuussa 2019 muuttavansa suosittelualgoritmejaan siten, että salaliittoteorioiden ja muun vastaavan sisällön näkyvyyttä pienennetään.

Tämä peliliike on tuottanut tulosta. Asian paljastaa uusi akateeminen tutkimus, jota ei ole toistaiseksi vertaisarvioitu, mutta jonka käsikirjoituksen professori Hany Faridin johtama tutkijaryhmä Berkeleystä on julkistanut verkkosivuillaan.

Tutkijoiden mukaan ”salaliittoteorioiksi” luokiteltavaa sisältöä löytyi Youtuben suosituksista vuoden 2018 syksyllä 8–9 prosenttia, mutta huhti-toukokuussa 2019 määrä laski nopeasti noin 2,5 prosenttiin.

Myöhemmin vuoden 2019 aikana salaliittosuositusten määrä heilahteli voimakkaasti ja kasvoi takaisin keskimäärin noin 4 prosentin tasolle eli noin puoleen alkuperäisestä lukemasta. Tämän vuoden helmikuun aikana suositukset laskivat uuteen minimiin noin 2 prosentin tienoille.

Tällä hetkellä salaliittosuositusten määrä on siis jopa 75 prosenttia alempi kuin ennen Youtuben päätöstä ryhtyä toimeen.

Tutkimuksesta uutisoinut Technology Review huomauttaa, että eri sisältöjen määrä ei kuitenkaan laskenut yhtäläisesti. Esimerkiksi litteän Maan teoriaa Youtube ei mainosta nykyisin juuri lainkaan, mutta ilmastonmuutoksen kritiikkiä se suosittelee edelleen.

Tämä havainto viittaa siihen, että Youtuben algoritmit on määrätty nostamaan videoita esille tai lakaisemaan niitä maton alle sisällön perusteella.

Siitä, millaista määritelmää ”salaliittoteorialle” Faridin ryhmä käytti tutkimuksessaan, kerrotaan tarkemmin seuraavana.

Tutkimusmenetelmät ja ”salaliiton” määritelmät

Faridin ryhmä toteutti tutkimuksensa seuraamalla noin 1100 suosittua uutis- ja tiedonvälityskanavaa Youtubessa syksystä 2018 alkaen, ja rekisteröimällä päivittäin sen, paljonko näiden kanavien ”katso seuraavaksi” -suosituksiin ilmestyy ”salaliittoteorioita”.

”Salaliittoteorialle” ei ole tietenkään olemassa yksikäsitteistä määritelmää, eivätkä tutkijat edes luokitelleet Youtuben antamia suosituksia käsin. Sen sijaan he kouluttivat tietokoneen arvioimaan videon puheen ja kommenttien sisältämien sanojen perusteella, onko kyse ”salaliitosta”.

Algoritmin koulutusaineisto valikoitiin ihmistyönä, ja algoritmi todettiin erillisessä validoinnissa pääasiassa hyvin toimivaksi.

Maininnan arvoista on, että käytännössä varsin laaja valikoima erilaisia aiheita luokiteltiin ”salaliittoteorioiden” kategoriaan. Pidempi mutta täsmällisempi kuvaus saattaisikin olla ”salaliittoteoriat, huuhaa ja tiedekritiikki”.

Osa salaliittoteorioiksi luokitellusta videoista osa oli sitä kiistatta oman teemansa perusteella. Tähän joukkoon kuuluivat muun muassa väitteet siitä, että Yhdysvaltain hallitus väärensi aineiston Kuuhun laskeutumisesta, toteutti World Trade Centerin terrori-iskut syyskuussa 2001 tai levittää mielenhallintalääkkeitä lentokoneista, tai että maailman valtioiden johtajat ovat osa Saatanaa palvovaa salaseuraa.

Myös aiemmin mainittu litteän Maan teoria kuuluu samaan joukkoon, sillä olennainen osa teoriaa on syytös siitä, että valtaapitävien salaliitto on väärentänyt todistusaineiston.

Toisaalta joukossa oli uskonnollisen kaltaista ja paranormaaleihin ilmiöihin liittyvää vaihtoehtosisältöä, kuten väitteitä muinaisten avaruusolentojen perustamista sivilisaatioista Maan päällä. Tutkijat kuitenkin korostivat, että suurin osa Youtuben uskonnollisista videoista ei tarttunut heidän salaliittoseulaansa.

Edellisten aiheiden lisäksi tieteellisen valtavirran käsityksiä vastaan osoitettu kritiikki, kuten ilmastonmuutoksen ja evoluutioteorian epäily, katsottiin tutkimuksessa ”salaliittoteorioiksi”.

Seurantaan valitut 1100 kanavaa löytyivät monivaiheisen prosessin kautta. Tutkijat ottivat lähtökohdaksi 250 suosituinta englanninkielistä Youtube-kanavaa. Seuraavassa vaiheessa he käskivät koneen käydä läpi, mille kanaville näiden kanavien ”katso seuraavaksi” -suositukset osoittavat, ja lisätä joukkoon sen kanavan, joka sai osumia eniten. Tätä jatkettiin, kunnes kanavia oli koossa 12 000.

Viimeisessä vaiheessa Farid kollegoineen karsi kanavien määrän noin kymmenesosaan siten, että jäljelle jäi uutis- ja tiedonvälityskanavia.