Amazon kerää jatkuvasti enemmän dataa asiakkaistaan tarjotessaan uusia palveluita eri elämän alueille. Sisäpiirin lähteiden mukaan yhtiö ei kuitenkaan suojaa näitä tietoja tarpeeksi hyvin . Turvallisuuspuutteet altistavat asiakkaiden tiedot erilaisille hyökkäyksille ja muulle hyväksikäytölle, Politico kertoo.

Varoitukset Amazonin yksityisyysongelmista tulevat kolmelta entiseltä tietoturva-asioita käsitelleeltä korkean tason työntekijältä. He kertoivat Politicolle yrittäneensä varoittaa yhtiön johtajia, mutta varoitukset jätettiin huomiotta, ja heidät ajettiin ulos yhtiöstä.

Kolmen entisen työntekijän kertomukset antavat kuvan Amazonin työkulttuurista. Yhtiötä vaikuttaa kiinnostavan pelkkä kasvaminen muiden asioiden kuten asiakkaiden tietojen turvallisuuden kustannuksella. Jos Amazonin kokoinen yhtiö joutuisi tietomurron kohteeksi, niin miljoonien ihmisten tunnistettavissa olevat tiedot ovat riskin alla.

Amazonin edustajan mukaan asiakkaiden pitäminen tyytyväisenä suojelemalla heidän yksityisyyttä ja tietojaan on erittäin tärkeää yhtiölle. Hänen mukaansa entisten työntekijöiden syytteet ovat epätarkkoja, perusteettomia ja vanhentuneita, eivätkä heijasta yhtiön sitoutumista asiakkaiden turvallisuuteen.