Antureita, algoritmeja, tekoälyä – VTT ottaa teknologian avuksi työkuormituksen tunnistamiseen. Tavoitteena on kehittää hr-väelle uusia välineitä työhyvinvoinnin edistämiseen.

Kuormitusta voidaan mitata työpisteille tai kokoustiloihin upotetuilla liiketunnistimilla ja ympäristön laatua tarkkailevilla antureilla, jotka seuraavat muutoksia työntekijöiden liikehdinnässä ja työoloissa, kertoo erikoistutkija Johanna Kallio .

”Kun dataa mallinnetaan algoritmien avulla, voidaan tunnistaa poikkeava käytös ja työntekijän stressitila.”

Moni yritys mittaa työhyvinvointia kerran tai kaksi vuodessa tehtävällä kyselyllä. Kallion mukaan subjektiiviset kyselyt on todettu luotettaviksi mittareiksi kuormituksen tunnistamisessa, mutta niitä ei voi tehdä päivittäin tai viikoittain.

”Ihmiset väsyvät kyselyihin vastaamiseen, jos niitä on kovin tiheästi. Meidän tarkoituksenamme on kehittää menetelmiä, jotka pystyvät ­anturitiedon pohjalta antamaan lähes yhtä luotettavan loppu­tuloksen kuin kyselyt.”

Ideaalitilanteessa työkuormituksen mittaus tapahtuisi teknologian avulla huomaamattomasti ja dataa kerättäisiin pidemmältä aikaväliltä ja jat­ku­vasti. Näin saataisiin aikaan nykyistä vaivattomampi tapa tunnistaa kuormittuneisuutta, uskoo Kallio.

Kuormittuminen näkyy myös digitaalisten laitteiden käytössä ja siitä voidaan kerätä dataa vaikkapa työläppäriin asennetulla ohjelmistolla. Stressitila näkyy epätyypillisenä näppäilyrytminä tai sovellusten käyttöaikana.

”Hyvinvointidatan kerää­misessä keskeistä on silloin tietoturvan ja yksityisyyden varmistaminen. Tässä työssä meillä on kumppanina tieto­turvayhtiö Nixu”, sanoo Kallio.