Applen alkujaan vuonna 2015 Retina-MacBook-malleissa esittelemä perhosnäppäimistö on aiheuttanut sen verran harmaita hiuksia ja kiukkua monille käyttäjille, että tuomari Kaliforniassa on nyt hyväksynyt ryhmäkanteen Applea vastaan.

Asiakkaat seitsemän osavaltion alueelta voivat tällä hetkellä osallistua kanteeseen. The Vergen mukaan kannetta ajava lakitoimisto on kuitenkin kutsunut viallisen MacBookin omistajia vastaamaan verkkokyselyyn koko Yhdysvaltojen alueelta. Jos kanne laajenee, saattaa Apple hävitessään joutua maksamaan varsin mojovan kokonaissumman.

Vuonna 2018 nostetun kanteen mukaan Apple on tiennyt niin sanotun perhosnäppäimistön ongelmista, mutta on silti jatkanut ongelmallisella näppäimistörakenteella varustettujen koneiden myyntiä. Perhosnäppäimistön nimi viittaa lyhytiskuisen näppäimistön mekanismiin, jonka tuntuma on jakanut käyttäjien mielipiteitä. Makuasioista ei oikeudessa voine kiistellä, mutta näppäimistöt ovat myös oikutelleet poikkeuksellisen paljon, mikä on nyt johtanut ryhmäkanteeseen.

Ryhmäkanteesta myös kertoneen Ars Technican mukaan vuonna 2018 julkaistu raportti osoitti, että MacBookien näppäimistöjä koskevat korjaukset olivat lisääntyneet noin 40 prosenttia sen jälkeen, kun perhosnäppäimistöt olivat tulleet käyttöön. Myös toistuvat korjaukset lisääntyivät merkittävästi, eli näppäimistöongelmat eivät useinkaan loppuneet vielä ensimmäisellä tai toisellakaan korjausreissulla.

Ensimmäiset perhosnäppäimistöt esiteltiin vuonna 2015, ja vuonna 2018 kaikki myytävät MacBook-mallit käyttivät perhosnäppäimistöä. Näppäimistöjä alettiin kuitenkin uudistaa vuoden 2019 MacBook Pro -mallien myötä, ja viime vuonna perhosnäppäimistöistä luovuttiin uusissa läppäreissä tyystin.

Kesällä 2018 Apple myönsi itse perhosnäppäimistön ongelmat aloittamalla takuun ulkopuolisen huolto-ohjelman. Applen sivujen mukaan vikoja saattavat olla esimerkiksi kirjainten tai merkkien yllättävä toistuminen tai näkymättä jääminen sekä näppäinten tahmea tuntuma tai epäjohdonmukainen reagointi. Huolto-ohjelman piirissä ovat 2015–2017-malliset MacBookit, 2018–2019-malliset MacBook Airit sekä 2016–2019-malliset MacBook Prot.