Yhdysvaltalaistutkijat Oak Ridgen Kansallislaboratoriosta (ORNL) ovat löytäneet 77 mahdollista molekyyliä, jotka saattaisivat toimia koronavirusta heikentävänä lääkkeenä. Tuloksista kertoi muun muassa Phys.org.

Lääkeaineet haravoitiin reilun 8000 molekyylin joukosta käyttäen apuna maailman tällä hetkellä tehokkainta supertietokonetta, IBM:n Summitia, joka on sijoitettu juuri ORNL:n tiloihin. Koneen laskentateho on Top500-listan mukaan 149 petaflopsia.

Tutkijatohtori Micholas Smithin johtama selvitys perustui kahteen lähtökohtaan. Ensiksikin hän käytti hyväkseen sitä tietoa, että tämän talven koronaviruskanta (SARS-CoV-2) on läheistä sukua vuoden 2003 sars-epidemian aiheuttaneelle virukselle, ja oletti sen pohjalta tartunnan biokemiallisen mekanismin olevan riittävän samanlainen.

Tämän jälkeen tietokone ohjelmoitiin mallintamaan, miten hyvin eri molekyylit sitoutuvat viruksen niin sanottuun piikkiproteiiniin eli S-proteiiniin (spike protein). Jos edellä mainittu valistunut oletus pitää paikkansa, lääkkeen tarrautuminen näihin proteiineihin estäisi virusta tarttumasta ihmiseen.

Micholas Smithin esimies Jeremy Smith, ORNL:n molekyylibiologisen tutkimuksen johtaja, painotti medialle, että valmista lääkettä ei ole vielä löydetty. Hän kuitenkin totesi olevansa toiveikas, että heidän löytämänsä kandidaattimolekyylit helpottavat varsinaisia laboratoriotutkimuksia lääkkeen keksimiseksi.

Mallituksessa käytettiin tämän talven koronaviruskannan S-proteiinin alustavaa molekyylimallia. Tutkimuksen ollessa meneillään helmikuun lopussa sen rakenteesta julkaistiin uusi, tarkempi malli. ORNL:n tutkijat aikovat laskea molekyylit läpi uudelleen tätä parempaa mallia käyttäen.