Yhdysvaltojen armeijassa on käytössä valtaisa määrä erilaisia sodankäyntisimulaattoreita. Omia ohjelmistoja löytyy lähes mihin tarkoitukseen tahansa, kokonaisen panssarivaunun toimintaa mallintavaan laitteistoon asti. Nyt valmistunut tutkimus kritisoi päällekkäisten ohjelmistojen liiallista määrää ja paljastaa, että välillä simulointi voikin olla kalliimpaa kuin harjoittelu todellisessa maailmassa.

Ihastuttavan jähmeästi nimettyjä simulaattoreita ovat esimerkiksi panssarivaununampujia varten kehitetty M1-vaunun tykkitornin täydellisesti mallintava Advanced Gunnery Training System, jälkaväelle ammunnan perusteita opettava Engagement Skills Trainer ja virtuaalitodellisuudesta kaiken irti ottava Dismounted Soldier Training System.

Paikallinen valtiontalouden tarkastusvirasto GAO on tutkinut simulaattoreiden käyttöä ja huomannut suuria ongelmia monien simulaattoreiden käytössä. Räikeimpänä esimerkkinä esiin on nostettu Dismounted Soldier Training System. Teknisten ongelmien kalvama järjestelmä ei pysty kouluttamaan sotilaita halutulla tavalla, ja koulutus sen avulla tulee jopa 78 prosenttia kalliimmaksi kuin tetsaaminen perinteisin keinoin.

Armeijan ajoneuvojen käyttöön opastavaa Common Driver -ohjelmistoa ei puolestaan käytetty laisinkaan kolmessa eri GAO:n tarkastamassa varuskunnassa. Ohjelmistoista löytyi myös turhia päällekkäisyyksiä. Esimerkiksi Reconfigurable Vehicle Tactical Trainer -simulaattori on rakennettu pelkästään Humvee-koulutusta varten. Samat olosuhteet saadaan kuitenkin luotua myös huomattavasti laajempaan Virtual Battlespace -ohjelmaan.

GAO:n löydöksistä kirjoittanut Warisboring-sivusto pitääkin liian realististen ja dedikoitujen simulaattoriympäristöjen rakentamista turhan raskaana ratkaisuna. Virtual Battlespacen avulla pystytään harjoittelemaan lähes mitä tahansa sodankäynnissä eteen tulevaa tilannetta näppäimistön, hiiren ja näytön avulla. Realismia janoavia kotisotureita ilahduttaa tieto, että Virtual Battlespacen pohjalta löytyy kaikkien saatavilla oleva Bohemian Interactiven ARMA-peli.