Taloyhtiöiden pitää mahdollistaa asukkaiden aito valinnanvapaus nopeiden laajakaistaliittymien valinnassa, korostaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom verkkosivullaan.

Viraston mukaan kiinteistön omistaja ei saa rajoittaa asukkaiden vapautta hankkia nopeita laajakaistayhteyksiä valitsemaltaan palveluntarjoajalta. Uusiin kiinteistöihin pitää olla mahdollista myös hankkia nopeita valokuituliittymiä. Traficom valvoo valinnanvapauden toteutumista.

Laki sähköisen viestinnän palveluista velvoittaa asunto-osakeyhtiön päästämään asukkaan valitsema teleyritys viestintäverkkonsa, jos vapaata kapasiteettia on tarjolla.

”Asukkailla pitää olla mahdollisuus valita haluamansa laajakaistapalveluiden tarjoaja. Olemmekin vastikään antaneet velvoittavan päätöksen tilanteessa, jossa taloyhtiö ei ole antanut teleyritykselle tarvittavaa pääsyä kiinteistön sisäiseen verkkoon asiakkaan valitseman laajakaistan avaamiseksi. Katsomme, että laajakaistapalveluiden aito valinnanvapaus on ehdoton edellytys toimiville ja tulevaisuuden innovaatiot mahdollistaville viestintämarkkinoille, jotka hyödyttävät meitä kaikkia kuluttajia”, sanoo yksikönpäällikkö Martin Andersson.

Nopeat, valokuidulla toteutetut laajakaistaliittymät ovat yleistyneet huomattavasti ja niiden määrä on noussut jo yli puoleen kaikista kiinteän verkon laajakaistaliittymistä.

”Uusiin kiinteistöihin pitää lisäksi olla mahdollista hankkia nopeita valokuidulla toteutettuja laajakaistaliittymiä. Tämä on siis otettava uusia kerrostaloja rakennettaessa huomioon”, painottaa johtaja Johanna Juusela.

Traficomilla on päätäntävalta teletoimintaan liittyvissä asioissa koko Suomessa, mukaan luettuna Ahvenanmaa.