It-järjestelmien on pitänyt säästää lääkärien ja hoitajien aikaa potilastyöhön, mutta digistressistä on sen sijaan tullut kasvava pulma, tutkimusprofessori Tarja Heponiemi kertoo Työsuojelurahaston Tiedonsilta-sivuston haastattelussa.

Tietotekniikka ei ole terveydenhoidon henkilöstön työssä suurin stressin aiheuttaja, mutta sellainen alue, jossa kuormittavuutta voitaisiin laskea.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella tehdyssä tuoreessa Digityö ja stressi - tutkimuksessa mitattiin lääkärien kokemaa stressiä, joka johtui tietojärjestelmien toimimattomuudesta ja jatkuvista muutoksista. Stressitasoja seurattiin tekemällä mittaukset vuosina 2006, 2010 ja 2015.

Tutkimuksen olivat mukana Keski-Suomen sairaanhoitopiirin päivystys sekä Järvenpään kaupungin Sairauden hoito -avainalue.

Ongelmakohtina nousivat esiin it-järjestelmien heikko käytettävyys, niiden suuri määrä ja tiedonkulun ongelmat. Tietoja piti kirjoittaa moniin eri ohjelmiin ja tietoja siirreltiin myös papereilla. Eri näkymien välillä kikkaileminen ja järjestelmien kaatuminen lisäsivät työn henkistä kuormittavuutta ja stressaavuutta.

Käyttöönotoissa koulutuksen pitäisi olla riittävää, jotta uusia järjestelmiä oppisi käyttämään.

Heponiemen mukaan lähituen olisi syytä olla käytettävissä myös virka-ajan ulkopuolella. Päivystystyötä tekevät ovat töissä mihin aikaan vain vuorokaudesta ja tuen tarvekin voi yllättää milloin tahansa. Tutkimuksen mukaan työkavereita auttavat digiagentit havaittiin hyväksi keinoksi saada apua ongelmatilanteisiin työn lomassa.

Digityö ja stressi -tutkimus osoitti, että käytettävyyttä kannattaa osata huomioida jo järjestelmien ostovaiheessa. Lisäksi suuria järjestelmiä pitäisi voida pilotoida pienemmällä joukolla.

Lähde: Tivi