Avaruuslennot saattavat vaikuttaa melko turvallisilta. Onnettomuuksia sattuu harvemmin kuin kerran vuosikymmenessä, ne tutkitaan äärimmäisen huolellisesti, ja niillä on merkittäviä vaikutuksia tuleviin lentoihin ja politiikkaan. Esimerkiksi avaruussukkula Columbian tuhoutuminen sen laskeutuessa ilmakehään helmikuussa 2003 johti Yhdysvaltain sukkulaohjelman vähittäiseen alasajoon.

Todellisuus on kuitenkin toinen, ainakin lentoliikenteeseen verrattuna. Jos lentokoneet hajoaisivat yhtä usein kuin avaruusraketit, voisi taivaalta odottaa syöksyvän maahan 140 000 lentokonetta vuodessa eli liki 400 päivässä.

Laskuperusteet ja avaruuslentojen riskitilastot esitellään alempana.

140 000 lentokonetta on kertaluokkaa tai kahta enemmän kuin maailmassa vuoden aikana valmistettujen lentokoneiden määrä. Esimerkiksi Airbus toimitti vuonna 2019 vain 863 konetta ja 737 Max -mallin ongelmista pahasti kärsinyt Boeing 380 konetta.

Matkustajia kuolisi vuosittain noin 15 miljoonaa, jos lähdetään siitä, että lentokoneet tuhoutuisivat joka kerta täydellisesti tomuksi, kuten lähtöpaikalleen räjähtävät tai ilmakehään palatessa kärventyvät avaruusalukset.

Avaruuslentojen riskit ja laskuperusteet

Edelliset laskut perustuvat siihen faktaan, että avaruusonnettomuuksien määrä suhteessa lentojen määrään on todellisuudessa kohtuullisen suuri. Esimerkiksi sukkulaohjelman 135 lennosta tuhoutui kaksi, mikä tarkoittaa 1,5 prosenttia.

Korkeita ovat myös Nasan määrittämät viralliset riskiarviot ja turvallisuuskriteerit. Ennen SpaceX:n toteuttamaa miehitettyä koelentoa, joka laukaistiin toukokuun 30. päivänä, Nasa arvioi miehistön kuoleman todennäköisyydeksi 1 per 276 – eli noin 0,36 prosenttia.

Asiasta kertovan Spaceflight Now’n mukaan tämä alitti juuri ja juuri Nasan vaatiman virallisen maksimiriskitason, 1 per 270.

Luvut tarkoittivat kuoleman todennäköisyyttä koko lennolle. Koska miehistö on tätä kirjoittaessa jo päässyt Kansainväliselle avaruusasemalle, on jäljellä oleva riski tietenkin pienempi, karkeasti arvioiden noin puolet edellä mainitusta.

Lentoliikenteessä riskitaso jää suuruusluokkaa 10 000–50 000 kertaa pienemmäksi laskutavasta riippuen.

Kuolemaan johtava onnettomuus sattui kansainvälisen siviili-ilmailuliitto Icaon tilastojen mukaan vuosina 2015–19 noin yhdellä lennolla 2,5 miljoonasta. Karkea suuruusluokka 10 000 saadaan vertaamalla tätä Nasan arvioon 1 per 276.

Yllä esitetty väite 140 000 alas tippuvasta koneesta perustuu Nasan riskiarvioon sekä siihen, että vuonna 2019 maailmassa tehtiin 39 miljoonaa kaupallista lentoa.

Kuolemantapausten suhteen avaruus- ja lentoliikenteen ero on vieläkin radikaalimpi. Tämä johtunee toisaalta siitä, että lentokoneissa osa matkustajista voi pelastua sekä toisaalta siitä, että enemmistö onnettomuustapauksista sattuu pienehköille koneille.

Icaon mukaan edellisen viiden vuoden aikana kaupallisten lentolinjojen onnettomuuksissa kuoli keskimäärin noin 300 ihmistä vuodessa. Matkustuskertoja oli noin 4 miljardia vuosittain, joten riskitaso vuosina 2015–19 oli noin yksi 13 miljoonaa matkaa kohti eli 0,000 0075 prosenttia.

Tästä saadaan avaruus- ja lentomatkojen väliseksi kertoimeksi yllä mainitut noin 50 000. Luvut tarkoittavat samalla, että 4 miljardia matkustuskertaa vastaisi Nasan riskitasolla noin 15 miljoonaa ruumista vuodessa.