Microsoftin aikaisempi päätös sai avoimen koodin sovellusten kehittäjät raivoihinsa. Microsoft Storen uutta käytäntöä tulkittiin siten, että vapaiden ohjelmistojen kehittäjät eivät voisi edes pyytää lahjoituksia sovellustensa kautta.