Viranomaiset ovat kulkeneet avoimuuden tiellä hyvinkin eri tahtiin. Lisäksi kenelläkään ei tunnu olevan selvää kokonaiskäsitystä tilanteesta ja varsinkaan sen kehittymisestä. Tähän on puuttunut Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) tekemässään tarkastuksessa.

VTV toteaa, että kukin viranomainen on itse päättänyt tietovarantojensa avaamisesta ja avatun datan hyödyntäjä saa käyttöönsä datan sellaisena kuin se on avattu. Tiedot tietovarannoista ja avatusta datasta eivät ole muiden viranomaisten, elinkeinoelämän ja kansalaisten näkökulmasta helposti saatavilla.

”Monet avatut datat ovat aiempaa helpommin hyödynnettävissä, mutta kokonaiskuva tietovarannoista ja niiden avaamistilanteesta puuttuu. Asia korjaantuu, kun viranomaiset luovat rutiinit ajantasaisen kokonaiskuvan ylläpitämiseksi”, tuloksellisuustarkastusneuvos Matti Mattila sanoo tiedotteessa.

Kaikkia tietovarantoja ei ole vieläkään avattu. Syiksi tähän esitetään yleensä tietojen salassa pidettävyyttä ja tuottojen menetyksiä. Jos tietovaranto avataan, loppuvat maksutulot. Datan hallintaa, ylläpitoa ja käyttöä on osaltaan katettu käyttäjiltä perityillä maksuilla.

Koska avoimesta tiedosta on monipuolista hyötyä, rahoitusta pitäisi VTV:n mielestä pohtia uudelleen. Valtion toiminta- ja taloussuunnittelussa yksi lähtökohta voisi olla tietovarantojen taloudellisesti tarkoituksenmukainen muodostaminen, huolto ja käyttö valtion tasolla.

Lähde: Tivi