Bitcoinin sähkönkulutuksesta on kirjoitettu vuoden mittaan paljon. Kryptovaluutan louhintaan kulutettua energiamäärää on vertailtu useimmiten eri valtioihin, mutta nyt sille on keksitty uudenlainen mittatikku.

New York Timesin analyysin (maksumuurin takana) mukaan bitcoinin louhintaan kuluu 91 terawattituntia sähköä vuodessa. Määrä on yli seitsenkertainen verrattuna Googlen maailmanlaajuiseen sähkönkulutukseen.

Se on myös enemmän kuin Suomen vuosittainen sähkönkulutus. Koko maailman sähkönkulutuksesta bitcoinin osuus on 0,5 prosenttia.

Bitcoinin sähkönkulutus on myös noussut huimasti viime vuosien aikana. Viisi vuotta sitten louhinnan sähkönkulutus oli vain noin kymmenes nykyisestä. Kulutusta on lisännyt bitcoinin hinnan jyrkkä nousu ja sen myötä louhijoiden määrän lisääntyminen.

Mitä useampi louhija on mukana kilpailemasta louhintapalkkioista, sitä enemmän laskentatehoa suunnataan louhintaan maailmanlaajuisesti.

Louhintalaitteilta vaaditaan nykyään myös paljon suurempia tehoja kuin bitcoinin alkuaikoina. Tämä näkyy kasvaneena energiankulutuksena ja tehokkaita louhintalaitteita täytyy myös jäähdyttää.

Sähköä voidaan tietenkin tuottaa monella eri tavalla. Mikäli bitcoinin louhintaan käytetään enemmän aurinkoenergian kaltaisia uusiutuvia energianlähteitä, myös sen hiilijalanjälki pienenee.