Kaikkialla käynnissä oleva bisneksen digitalisaatio saattaa parhaimmillaankin vain pitää firmat mukana pelissä. Oikeaa kilpailuetua kenenkään on vaikeaa saada, kun kaikki yritykset toimivat samalla tavalla. Mitä it-johto voi tehdä tämän kierteen katkaisemiseksi?

Ongelma ei ole suinkaan uusi, vaan asia on tiedostettu jo ainakin parin vuosikymmenen ajan. Kuten Nicholas Carr kirjoitti kirjassaan "Does IT Matter" jo vuonna 2003, teknologiasta on tulossa yrityksille sähkön tai raaka-aineiden kaltainen raaka tuotannon tekijä, jota kaikilla vaan pitää olla rajattomasti käytössään. Halvasta raaka-aineesta eli samanlaisista it-teknologioista kukaan ei saa merkittävää etua eikä voita uusia markkinaosuuksia.

"It:stä on tullut yrityksille mieluumminkin turhautumisten ja pettymysten aihe kuin mikään mainetekojen runsaudensarvi", Carr kirjoitti.

Alun perin Carr tarkoitti it:n raaka-aineistumisella laitteiden, ohjelmistojen, tietoverkkojen ja tallennuksen yleistymistä ja samankaltaistumista. Nykyään samaa voisi sanoa digitaalisista teknologioista, joista on tullut it-johtajille uusi turhautumisten aihe, ZDNet kirjoittaa.

It:n arkinen hallinta ei luo uusia markkinoita

Miten it voi nousta kilpailijoiden yläpuolelle ja tuoda kehiin digitaalista disruptiota sen sijasta, että yritys joutuu itse muiden häiriköinnin kohteeksi, nykypolven CIO:t kyselevät.

Adoben tuoreen tutkimuksen mukaan vain 25 prosenttia CIO:sta uskoo, että heidän työllään tietoturvan, pilven ja it-alustojen modernisoinnissa on oikeasti mitään eroa kilpailijoiden vastaaviin harrastuksiin. Vain 15 prosenttia it-johtajista katsoo, että heidän oman organisaationsa digitalisaatio on edennyt riittävän kypsään vaiheeseen.

It-johtajien mielestä suurin osa heidän ajastaan kuluu sinänsä elintärkeän elementin eli tietoturvan varmistamisessa. Adoben kyselyssä 82 prosenttia CIO:ista pitää tietoturvaa ykkösprioriteettinaan. Tämä on varmasti ihan perusteltua, sillä ilman kunnollista tietoturvaa koko firma saattaa romahtaa.

Seuraavina it-pomojen työlistalla ovat pilvihankkeet (68 %) ja it-järjestelmien modernisointi (62 %). Nämäkin ovat tärkeitä toimintoja, mutta mitään uusia bisnesmahdollisuuksia niiden avulla ei luoda.

Oikeaa kilpailuetua it-johtajat uskovat tuottavansa asiakaskokemuksien parantamisella, tekoälyllä ja analytiikalla sekä it-osaajien hallinnalla. Mutta vain yksi kymmenestä CIO:sta sanoo kykenevänsä keskittymään asiakkaiden saamiin elämyksiin. Näitä pidetään edelleenkin markkinointijohtajien temmellyskenttinä.

Vaikka yli puolet (55%) it-johtajista pitää tekoälyä erinomaisena tapana kohentaa asiakkaiden mielikuvia ja kokemuksia yrityksen tuotteista ja palveluista, vain viidesosa on päässyt edes alkuun näissä asiakkaisiin liittyvissä tekoälyn hankkeissa.

It-pomojen kaikki aika kuluu edellä mainituissa "vapaapalokunnan harjoituksissa" eli tietoturvassa, pilvihankkeissa ja järjestelmien ylläpidossa, Adoben kyselyssä selviää.

Suuret keksinnöt ovat pikkuoivallusten summa

Silti digitalisaatio ja analytiikka tarjoavat edullisia tapoja luoda uusia innovaatioita pienillä riskeillä, Harvard Business Schoolin professori Stefan Thomke kirjoittaa. Hänen mielestään CIO:illa ja it-osastoilla on merkittävä rooli uusien keksintöjen ja samalla kilpailuetujen luomisessa yrityksille.

Thomke ottaa esimerkiksi Googlen, Amazonin ja Applen kaltaiset it-jätit, jossa kokeillaan uusia teknologioita päivittäin ja pienin askelin.

"Bisneksissä läpimurto johtuu harvoin yhdestä tai muutamasta suuresta keksinnöstä, vaan useimmiten se on monen pienen oivalluksen summa. Kun näitä pannaan jonoon tarpeeksi monta peräkkäin, saadaan aikaan merkittäviä muutoksia", Thomke sanoo.

Niinpä professori kysyykin mitä tapahtuisi, jos tekoälyn menetelmillä tuotettaisiin tuhansittain markkinatutkimuksiin ja asiakkaiden käyttäytymiseen perustuvia tieteellisesti kestäviä hypoteesejä, joita algoritmit sitten testaisivat nopeasti ja edullisesti?

Hänen mielestään tässä voisi olla se it:n uusi rajaseutu, jolla yritykset voivat erottautua kilpailijoista merkittävällä tavalla. Datan hyödyntäminen tekoälyn avulla ei sitä paitsi mitenkään vähennä inhimillistä otetta päätöksenteossa, vaan se pikemminkin luo ihmisen kokemuksille, tietämykselle ja oivalluksille uutta merkitystä.

"Kokemuksista tiedämme, että asiakkaiden käyttäytymisen arviointi on vaikeaa ja että asiantuntijatkin voivat siinä erehtyä. Eikö olisi hienoa, jos tekoälyn avulla saisimme luotettavasti ja aikaisessa vaiheessa tietää, mitkä ideat toimivat asiakkuudenhallinnassa ja mitkä eivät ainakaan kelpaa", Stefan Thomke pohtii it:n tulevaisuutta kilpailuetujen luojana.