Muun muassa pankkien sekä vakuutus- ja työeläkeyhtiöiden edunvalvontajärjestö Finanssiala ry katsoo, että henkilötunnuksen uudistamisen raukeaminen oli perusteltua.