Media-alalla koetaan, että digitalisoituminen lisännyt työn joustavuutta ja parantanut tiedonkulkua, selviää Jyväskylän yliopiston julkaisemasta raportista.

Kaikkiaan 44 prosenttia alan työntekijöistä kertoo kokevansa, että digitalisoitumisen myötä heillä on entistä positiivisemmat mahdollisuudet suoriutua töistään paremmin.

Myös mahdollisuus etätöihin nähdään erityisen positiivisessa valossa.

Digitalisaatioon ei kuitenkaan liitetty yksinomaan positiivisia ominaisuuksia. Raportista selvisi, että media-alan työntekijöistä kahdeksan kymmenestä kokee työn määrän lisääntyneen ja työstä palautumisen heikentyneen digitalisaation myötä.

”Mahdollisesti digitalisaatio on media-alalla ilmiö, joka vaikuttaa enemmän ja hallitsemattomammin isommissa organisaatioissa, ja sen vaikutukset ovat positiivisemmat pienemmissä organisaatioissa ja yksittäisillä toimijoilla, jolloin voidaan paremmin huomioida työntekijän yksilölliset tarpeet ja taidot”, raportissa arvioidaan.

Tulokset selviävät Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitoksen sekä psykologian laitoksen raportista, joka on tehty yhteistyössä Tampereen yliopiston työelämän tutkimuskeskuksen kanssa.

Kysely toteutettiin yhteistyössä Journalistiliiton kassa. Kaikkiaan siihen vastasi 1004 henkilöä.