Bank of America on ratkaissut tämän viihtyvyyden ja toimivuuden ongelman datavetoisella analytiikkajärjestelmä Personalla, joka avustaa päätöksissä pankin 205 000 työntekijälle ostettavista it-laitteista ja ohjelmistoista. Kolmessa vuodessa Persona on tienannut BofA:lle yli 30 miljoonan dollarin säästöt – ja työntekijöiden tyytyväisyys on taattu.

Pankin mukaan Persona on olennainen osa kitkatonta työilmapiiriä, jossa hommat hoituvat mahdollisimman sujuvasti. Personan analysointiohjelmalla pankki voi selvittää tarkasti sen, minkälaisia tietokoneita, mobiililaitteita ja sovelluksia työntekijät töissään oikein tarvitsevat.

Ennen Personaa BofA haaskasi suuria summia turhiin tai vähälle käytölle jääneisiin hankintoihin, joista edellä mainitut miljoonasäästöt nyt ovat syntyneet.

"Homma toimii samalla tavalla kuin kuluttajapuolella, jossa yksityiset henkilöt ottavat yhteyttä asiantuntijoihin tai puhelinpalvelukeskuksiin halutessaan varmistua itselleen sopivista laitteista. Persona varmistaa työntekijöillemme parhaat mahdolliset laite- ja ohjelmistohankinnat", Bank of American CTO Howard Boville selostaa.

Viihtyvä väki on tehokkaampaa porukkaa

Tutkimustalo Gartnerin mukaan työntekijöiden tyytyväisyys on noussut yhä merkittävämmäksi seikaksi yritysten strategioissa. Eikä suinkaan kivan olon takia vaan siksi, että työssä viihtyminen kohentaa työntekijöiden tuottavuutta jopa viidenneksen verran.

Gartnerin äskettäin haastattelemista 843 suuren yrityksen henkilöstöjohtajasta 51 prosenttia sanoo, että työtyyväisyys on yksi yhtiön menestyksen avaintekijöistä. Ja töissä viihdytään parhaiten silloin, kun koneet ja laitteet pelittävät kunnolla.

Ennen Personan käyttöönottoa Bank of America hankki vuosittain 60 000–120 000 uutta tietokonetta tai mobiililaitetta uusille tai toisiin tehtäviin siirtyville työntekijöille. Kun pankilla on alun kolmattasataa tuhatta työntekijää, näitä siirtymiä ja laitehankintoja riitti – ja hankinnat tehtiin enempää miettimättä niiden kustannuksia tai muita tekijöitä, kuten tarvetta tai tietoturvaa.

Aiemmin työntekijät valitsivat itse laitteensa, mikä johti helposti ylilyönteihin. Valittiin usein johtoportaan sylimikroja, vaikka perustason läppärikin olisi riittänyt. Nyt Persona varmistaa sen, että kaikki saavat sellaiset laitteet ja ohjelmistot, joita he oikeasti töissään tarvitsevat.

BofA osti ennen Personaa vuosittain jopa 50 000 lähes tarpeetonta tai vähäiselle käytölle jäänyttä päätelaitetta. Nyt näiden turhien hankintojen määrä on pienentynyt merkittävästi.

Jokainen saa juuri itselleen sopivimmat värkit

Persona -ohjelmisto kokoaa dataa sadoista tuhansista keräyspisteistä, CIO.com kirjoittaa. Ohjelmiston tärkein tehtävä on analysoida ja tunnistaa se, kuka tekee mitäkin ja mitä teknologioita juuri tämä henkilö omissa duuneissaan tarvitsee.

Toimenkuvat on nimetty kahdeksaan luokkaan tai "personaan", jotka kuvaavat henkilöiden tehtäviä. Esimerkiksi Day Extenders eli "päivän pidentäjät" ovat toimistoväkeä, jotka kuitenkin säännöllisesti kirjautuvat mobiililaitteillaan pankin järjestelmiin virka-ajan ulkopuolella. Road Warriors kuvaa väkeä, joka matkustaa paljon ja joka tarvitsee laadukkaita ja turvallisia mobiiliyhteyksiä.

Omat luokkansa on annettu myös toimihenkilöille ja it-väelle, joita pankin palkkalistoilla on maailmanlaajuisesti peräti 95 000 henkilöä.

BofA on laatinut säännöstön, jonka avulla Persona laatii uusille työntekijöille automaattisesti suositukset näiden henkilöiden tarvitsemista päätelaitteista ja ohjelmistosovelluksista. Vaihtoehtoja ei ole mitenkään rajatettu, vaan valinnanvaraa riittää Maceista Windows-laitteisiin tai Android-käyttöjärjestelmien älypuhelimista iPhoneen.

Persona tekee myös väen riskianalyyseja

Koska BofA:n väkeä työskentelee 35 eri maassa, osaa Persona ottaa huomoon myös paikalliset erot laitteissa, ohjelmistoissa ja verkkoyhteyksissä. Bovillen mukaan tämä onkin erittäin tärkeää, jotta eri puolilla maailmaa toimivat henkilöt pystyvät työskentelemään saumattomasti yhdessä, ilman "telemetristä taustahälyä."

"Eivät Personankaan suositukset ole kiveen kirjoitettuja ohjeita. Juuri paikallisten erojen takia meidän pitää osata sovittaa työntekijöiden tarpeet juuri heidän kotimaidensa mukaisiksi. Joustavuutta tarvitaan myös siksi, että henkilöiden tehtävät muuttuvat usein", Boville selostaa maakohtaisten erojen huomioon ottamista.

Ja pankissa kun ollaan, myös työntekijöiden riskejä arvioidaan tarkasti. Personan riskianalyysit ovatkin BofA:n järjestelmän salainen mauste, josta pankissa ei haluta kovin paljoa puhua.

Boville tyytyy sanomaan vain sen, että Persona on tärkeä osa pankin riskianalyysien tiimiä, jonka muita toimijoita ovat datatutkijat, it-suunnittelijat ja bisnesanalyytikot.

Kolme vinkkiä työtyytyväisyydestä

Teknologiapomo Howard Boville antaa muutamia vinkkejä kitkattomia työpaikkoja luoville kollegoilleen. Ensiksikin säästöt ovat kivoja, mutta vielä tärkeämpää on työntekijöiden tyytyväisyys.

"Persona on auttanut BofA:ta säästämään reilusti rahaa, mutta oikeasti hyödyt näkyvät väen vaihtuvuuden pienentymisessä."

Toiseksi Boville neuvoo johtajia luottamaan vaistoihinsa, mutta varmentamaan ne aina datan avulla. "Tässä varmennuspuolessa analytiikan järjestelmät auttavat sen toteamisessa, mitä teknologioita kulloisissakin duuneissa tarvitaan."

Tekoälystä ja koneoppimisesta Boville sanoo sen verran, että Bank of America ei halua täysin automatisoida päätöksentekoa millekään softa-alustalle.

"Tekoäly ja oppivat koneet voivat tehdä puolueellisia ja syrjiviä päätöksiä", hän huomauttaa.