Google Docs-, Sheets- ja Slides-sovellusten iOS-versiot tukevat nyt Microsoft Office -tiedostoja.

Aikaisemmin Googlen sovelluksilla on voinut tehdä joitain muokkauksia Office-tiedostoihin Quickoffice-integraation avulla. Toiminnot ovat kuitenkin olleet hyvin yksinkertaisia eivätkä siksi mitenkään ihanteellisia useimpiin tehtäviin. Jatkossa tiedostojen formaattia ei tarvitse enää muuntaa, jotta ne toimisivat Googlen sovelluksissa. Uusimpien päivitysten myötä Office-tiedostoja voi siis muokata, kommentoida ja jakaa yhdessä muiden käyttäjien kanssa.

Näitä Office-tiedostomuodotoja Docs, Sheets ja Slides nyt tukevat:

  • Word: .doc, .docx, .dot
  • Excel: .xls, .xlsx, .xlsm, .xlt
  • PowerPoint: .ppt, .pptx, .pps, .pot