Eteläkorealaiset tutkijat kertoivat hiljattain luoneensa materiaalin, jonka väitettiin toimivan ensimmäisenä huoneenlämmössä ja normaalipaineessa toimivana suprajohteena.