Mikrobitin juttusarjassa kerrotaan, miten voit järjestää mobiilin netin vaikkapa mökkikäyttöön ilman, että yhteyttä jaetaan puhelimesta.

Nettiyhteyden laatua voi mitata Cellmapperilla, jota on esitelty joiltakin osin Bitissä jo aiemmissakin 4g-jutuissa. Cellmapperin käyttöä opastetaan syvällisemmin

.

Cellmapper pitää sisällään kaksi eri ulottuvuutta. Toinen on selaimessa toimiva kartta, jolla voi tutkia tukiasemia, niiden taajuuksia, antennien suuntauksia ja peittoalueita.

Kaikki Cellmapperin kartalla näkyvä data tulee sovelluksen käyttäjiltä. Dataa kerätään kun Cellmapper-sovellus on puhelimella käynnissä ja liikkuu maastossa. Sovellus tutkii tukiasemilta tulevia signaaleita, niiden taajuuksia sekä voimakkuuksia ja osaa niiden perusteella paikallistaa tukiasemat kartalle ja luoda tietokannan niistä.

Mitä enemmän Cellmapper-sovelluksella on käyttäjiä, sitä tarkempaa ja paremmin ajan tasalla olevaa tieto on.

Mihin Cellmapperia käytetään?

Sovellus osaa kertoa reaaliajassa tukiasemalta tulevan signaalin voimakkuuden ja laadun.

Cellmapper. Sovelluksella voi mitata mobiilidatayhteyttä. null

Cellmapper-sovellus kertoo tukiasemasta runsaasti muitakin tietoja.

Cellmapperia käytetään olennaisena osana Bitin juttusarjaa, jossa käsitellään reissulle mukaan sopivia nettivaihtoehtoja.

perehdytään mokkuloihin. mokkulanettiä verrataan puhelimesta jaettuun nettiin sekä mitataan eri laitteiden nopeuksia.

opastetaan, kuinka teet puhelimesta ilmaiseksi mittalaitteen, jolla löydät parhaan 4g-signaalin.

.