Etätyön yleistyminen on vaikeuttanut valvontaa työpaikoilla, ja osa työntekijöistä on ottanut tilanteesta kaiken ilon irti. Ongelmat tiivistyivät