Työntekijöiden laaja siirtymä konttoreista koteihin on muuttanut it-ammattilaisten työtahtia ja lisännyt tietoturvan huolia kaikkialla. Näin sanoo kaksi kolmasosaa ohjelmistotalo Ivantin haastattelemista it-osaajista. Alkuvuoden tilanteeseen verrattuna tehtävämäärät ovat koronan takia kasvaneet jopa 37 prosenttia kevään aikana.

Suurimmat ongelmat pyörivät etätyötä tekevien vpn-yhteyksien ympärillä. Kolme neljästä it-osaajasta listaa nämä pulmat ykkösongelmikseen. Virtuaalisten yksityisverkkojen jälkeen eniten töitä teettävät videotapaamisten ongelmat, nopeiden laajakaistayhteyksien tökkiminen sekä tuiki tavalliset salasanojen vaihtamiset, ZDnet kirjoittaa.

Vastaajista 70 prosenttia sanoo asentavansa vpn-yhteyksiä koko ajan kasvavalle määrälle loppukäyttäjiä. Yli puolet sanoo hankkivansa ja asentavansa yhä enemmän ja yhä erilaisia it-laitteita koteihin - ja painivansa samalla näiden värkkien käyttöohjeiden kanssa.

Valtava murros, entiset uhkat

Etätyöläisten määrän eksponentiaalinen kasvu kuvastaa työelämän suurta murrosta kuluneena keväänä. It-osaajista 43 prosenttia sanoo, että heidän yrityksissään kolme neljäsosaa henkilöstöstä työskentelee kotona. Ja kolmannes kertoo, että kaikki työntekijät toimivat kotikonttoreistaan käsin.

Tietoturva on kaikkien it-ammattilaisten ykköshuoli ja 66 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoo kyberriskien lisääntyneen. Uhkien kolmen kärki liittyy pahantahtoisiin sähköposteihin eli phishing -kalasteluun, etätyöläisten ottamiin tietoturvan riskeihin sekä ohjelmistojen lisääntyneisiin haavoittuvuuksiin.

It-osaajat viihtyvät etätöissä

Ivantin tutkijoiden mukaan työelämän säännöt ovat heittäneet monissa yrityksissä häränpyllyä. Tämä on erityisen totta it-osastoilla, joissa ammattilaisten on pitänyt erittäin nopeasti sopeutua it-tuen tarjontaan uusissa oloissa.

Ohjelmistoyhtiö haastatteli yli 1600 it-ammattilaista näiden työtehtävien muutoksista huhti-toukokuun aikana.

Kasvaneista haasteista huolimatta suuri osa it-ammattilaisista tuntuu itse sopeutuneen hyvin kotona toimintaan. Parhaat edut liittyvät työmatkojen loppumiseen ja entistä joustavampiin työaikoihin. Joka kahdeksas it-osaaja arvioi oman tuottavuutensa kasvaneen etätöissä – tietenkin sillä edellytyksellä, että firman pomolle ei tarvitsee ties kuinka monennen kerran opettaa Zoomin toimintoja.