Joka neljäs suomalainen kokee, että työ- ja vapaa-aika eivät ole tasapainossa. Yhtä moni arvioi, ettei ehdi tehdä riittävästi itselleen mielekkäitä ja tärkeitä asioita vapaa-ajalla. Tämä selviää Feelback Groupin Kuopion alueen toimeksiantona tekemästä selvityksestä.

Selvityksen perusteella moni suomalainen kaipaisi lisää joustoa työelämään. Kyselyn vastaajat kokivat, että etätyömahdollisuus ja työelämän joustavuus lisäävät hyvinvointia niin työpaikalla kuin sen ulkopuolellakin.

Etätyömahdollisuuksissa näkyi isoja eroja alueiden välillä. Pääkaupunkiseudulla asuvista 57 prosenttia kertoi, että heidän työpaikallaan on mahdollista tehdä etätöitä. Tampereella näin kertoi 50 prosenttia, Turussa 45, Oulussa 42 ja Kuopion alueella vain 35 prosenttia.

”Yli puolet niistä, joilla ei ole etätyömahdollisuutta, haluaisi kuitenkin tehdä etätyötä. Erilaisia joustoja työn tekemisen tapoihin ja työaikaan siis kaivataan”, kommentoi Kuopion kaupungin markkinointijohtaja Kirsi Soininen tiedotteessa.

Selvityksen mukaan etenkin nuoret kaipaavat joustoa työelämään. Yli 55-vuotiaista oli etätöistä kiinnostuneita 41 prosenttia, kun nuoremmista ikäryhmä kiinnostuneita oli 55–61 prosenttia.

Kiinnostus etätöitä kohtaan kasvoi selvästi, jos työmatkaan kului enemmän kuin 15 minuuttia.

Työpaikan ulkopuolella tehtävän työn hyviksi puoliksi vastaajat kertoivat esimerkiksi joustavuuden, perhe- ja työelämän yhteensovittamisen, työn tehokkuuden kasvun ja lisääntynyt vapaa-ajan. Etätöistä jäävän vapaa-ajan ihmiset tahtoisivat käyttää etenkin liikuntaan, perheen kanssa olemiseen, luonnossa liikkumiseen ja ajanviettoon ystävien kanssa.

Tutkimuksen kyselyyn vastasi 1074 18–64-vuotiasta töissä käyvää ihmistä. Haastattelut kiintiöitiin alueen, iän ja sukupuolen mukaan. Alueita olivat pääkaupunkiseutu, Turku, Tampere, Oulu ja Kuopion alue.

Lisää selkeyttä etätyöhön

Suosiosta huolimatta moni koki, että etätyön pelisäännöissä on vielä hakemista. Vain puolet vastaajista arvioi, että työpaikan etätyöohjeet ovat selkeät.

Tarve sääntöjen selkeytykseen korostui alueella, joilla etätyötä tehdään vähemmän. Pääkaupunkiseudulla työskentelevistä 59 prosenttia mielsi työpaikkansa etätyöohjeet ja käytännöt selkeiksi. Kuopion alueella näin taas arvioi vain 42 prosenttia vastaajista.

”Alle puolet pitää Kuopion alueella etätyön ohjeita selkeinä, joten tämä on selvästikin toimenpiteen paikka. Etätyöohjeet ja käytännöt tulisi saada kaikkien työntekijöiden tietoisuuteen, jotta etätyö olisi helppo ja luonnollinen osa nykyaikaista joustavaa työntekoa”, Soininen kommentoi.

Johtajilla tasapainossa, asiakaspalvelussa ei niinkään

Selvityksen mukaan ajankäyttö oli parhaiten tasapainossa johtajilla. Johtajatasolla työskentelevistä vastaajista suurin osa kokee ehtivänsä tehdä riittävästi mieluisia asioita.

Muita nihkeämmin työ- ja vapaa-ajan sovittamista koskemia väittäviä kommentoivat sosiaali- ja terveysalan työntekijät sekä toimisto- ja asiakaspalvelutyössä olevat.

Tutkimuksen teetti Kuopion alueen yhteishanke yhteistyössä Repuclicin kanssa. Sen toteutti Feelback Oy marraskuussa 2019.