EU on keskiviikkona ottanut kantaa koronakriisissä levitettyihin vääriin tietoihin ja myös disinformaatioon yleisemmin. Kyseessä on tiedonanto, jossa peräänkuulutetaan tehokkaampaa tiedonhankintaa valvonnan tueksi, parempia analyysivalmiuksia sekä yhteistyön lisäämistä.

EU:n ulkopolitiikan korkea edustaja Josep Borrell muistutti, että koronaviruksen aikana disinformaatio voi jopa tappaa.

Euroopan komissio on koonnut disinformaatiota käsittelevälle sivulleen keskeisiä koronafaktoja, joita yritetään usein tarkoituksellisesti kyseenalaistaa.

”Velvollisuutemme on suojella ihmisiä auttamalla tunnistamaan ja varomaan väärää tietoa ja saattamalla sen levittäjät vastuuseen. Nykypäivän teknologialähtöisessä maailmassa sotaa käyvillä on aseenaan pikemminkin näppäimistö kuin miekka. Sekä valtiollisten että valtioista riippumattomien toimijoiden tiedetään käyttävän aseinaan kohdennettuja vaikuttamistoimia ja disinformaatiokampanjoita. Tässä taistelussa Euroopan unionin on tarpeen lisätä toimiaan ja valmiuksiaan”, Borrell sanoi.

Ulkomaiset toimijat ja tietyt EU:n ulkopuoliset maat, erityisesti Venäjä ja Kiina, ovat osallistuneet kohdennettuihin vaikuttamistoimiin ja disinformaatiokampanjoihin EU:ssa, sen naapurustossa ja maailmanlaajuisesti, todetaan tiedonannossa.

EU lupaa lisätä tukea ja apua kansalaisyhteiskunnan toimijoille, riippumattomille tiedotusvälineille ja toimittajille EU:n ulkopuolisissa maissa, muun muassa Team Europe -paketin osana.

EU muistuttaa, että koronakriisissä disinformaatio koskettaa myös kuluttajia, kun monet on erehdytetty ostamaan ylihinnoiteltuja, tehottomia tai mahdollisesti vaarallisia tuotteita. Näin siitä huolimatta, että verkkoalustat ovat jo poistaneet miljoonia harhaanjohtavia mainoksia.

Facebook, Google, Twitter ja Mozilla sekä verkkoalustoja, mainosalaa ja mainostajia edustavat toimialajärjestöt ovat allekirjoittaneet lokakuussa 2018 disinformaatiota koskevat EU:n käytännesäännöt, joiden on määrä toimia itsesääntelyvälineenä disinformaation torjumiseksi.

EU kaipaa allekirjoittajilta entistä tarkempaa raportointia siitä, miten ne ovat pyrkineet edistämään luotettavaa sisältöä ja rajoittamaan koronavirukseen liittyvää disinformaatiota ja mainontaa. Allekirjoittajien halutaan myös tehostavan yhteistyötään faktantarkistajien ja tutkijoiden kanssa sekä olemaan avoimempia siitä, miten ne informoivat disinformaation kohteeksi joutuvia käyttäjiä.