Keskiviikkona EU:n julkisasiamies antoi kannanoton, jonka mukaan terrorisminvastaiset toimet tulisi mitoittaa lainsäädäntöä noudattaen. Tiedusteluviranomaiset saavat tutkinnassa tietoja teleoperaattoreilta.

Uutistoimisto AP:n mukaan kannanotto ei sido jäsenmaita, vaan se toimii suosituksen tavoin.

Kannanotto on reaktio Privacy Internationalin valitukseen, että Britannian valvontatoiminta rikkoo EU-lakia. Samalla kannanotto on laajemmin kommentti kolmen jäsenmaan kokemiin terrori-iskuihin ja niiden jälkeen käyttöönotettuihin torjuntakeinoihin tai keskusteluun sellaisista. Ranskan, Saksan ja Belgian suurempien iskujen lisäksi Suomessa tapahtui puukotusisku kesällä 2017 Turussa.

Julkisasiamies Campos Sánchez-Bordona sanoo kannanotossa, että viranomaisten tulisi kerätä ja käsitellä tietoja kulloisenkin tapauksen kannalta tarpeellisesti ja lainmukaisesti.

Privacy International juhlii kantaa voittona yksityisyydensuojalle ja toivoo, että tuomioistuimet noudattaisivat sitä.