Euroopan unioni aikoo tiivistää tekoälyyn ja puolijohteisiin liittyvää yhteistyötään Japanin kanssa. Tarkoituksena on vähentää riippuvuutta Kiinasta, mutta säilyttää silti jalansija Aasiassa syventämällä teknologiakumppanuuksia länsimaiden liittolaisvaltioiden kanssa.